Vad påverkar bildkvalite i en röntgenbild

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vad påverkar bildkvalite i en röntgenbild by Mind Map: Vad påverkar bildkvalite i en röntgenbild

1. KONTRAST

1.1. Objektskontrast

1.1.1. hur mycket attenuerar materialet

1.1.2. atomnr

1.1.3. densitet

1.1.4. tjocklek

1.1.5. vanliga ämnen i kroppen

1.2. strålkvalite

1.2.1. röntgenspektra

1.2.2. kV

1.2.2.1. högre kV -> lägre kontrast

1.2.3. Filtrering

1.2.4. anodmaterial

1.3. detektor

1.3.1. typ?

1.3.2. känslighet

1.4. spriddstrålning

1.4.1. försämrar kontrasten

1.4.2. bilden ser ut som att den har en grå hinna eller slöja över sig

1.4.3. mängden spridd strålning som träffar detektorn beror av..

1.4.3.1. kollimering

1.4.3.2. patientstorlek

1.4.3.3. organ

1.4.3.4. komprimering

1.4.3.5. raster

1.5. bildbehandling

1.5.1. LUT kurvor

1.5.2. fönstring

1.5.3. multi frekvens analys

1.6. monitor

1.6.1. prestanda

1.6.2. inställningar

1.7. Kontrastmedel

1.7.1. barium

1.7.2. jod

1.7.3. högt Z ger hög attenuering

2. ARTEFAKTER

2.1. strukturer som inte finns i objektet men dyker upp i bilden

2.2. beror på modalitet

3. BRUS

3.1. grynighet i bilden

3.2. varierar också beroende på modalitet

3.3. brus påverkar mest objekt som har liten kontrastskillnad i bilden, kan få dem att "försvinna"

3.4. brus vs kontrastdetalj

4. SKÄRPA och DETALJER

4.1. geometri och positionering

4.2. detektorn

4.2.1. pixelstorlek

4.3. brusnivå

4.3.1. bruset försämrar detaljupplösningen

5. DISTORTION

5.1. ett objekt blir förvrängt på bilden på något sätt

5.2. kan vara...

5.2.1. form

5.2.2. storlek

5.2.3. position

6. http://www.sprawls.org/ppmi2/XRAYCON/#Object%20Contrast