Raketter

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Raketter by Mind Map: Raketter

1. Drivmidler

1.1. Vand

1.2. Hydrogen

1.3. Sortkrudt

2. Forklaring med forsøg (vandraket)

2.1. Startede med meget vand

2.2. Næste forsøg var med lidt vand

2.3. Sidste forsøg var hvor flasken var ca. 50/50 vand-luft

3. Hvordan virker en raket?

3.1. Newtons tredje lov (Reaktionsprincippet)

4. Testflyvning med vandraket

5. Vand skal man bruge til en vandraket?

5.1. Sodanvandflaske

5.2. En slags ventil der kan holde luften inde under tryk

5.3. Pumpe/kompressor

5.4. Affyringsrampe eller vinger raketten kan stå på.

6. Målinger af flyvehøjder med vandraket

6.1. 50 cm

6.2. 33,5 m

6.3. 77,8 m