Signalering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Signalering by Mind Map: Signalering

1. Methode

1.1. elke dag kijken

1.2. opslag in database

1.2.1. verzending via database

1.3. binnenhalen berichten

1.3.1. via RSS-feeds (Google Reader)

1.3.2. via nieuwsbrieven

2. Selectiecriteria bronnen

2.1. hoe goed is het?

2.1.1. juiste onderwerp

2.1.2. voegt informatie toe, niet alleen recycling van reeds gepubliceerde informatie

2.1.3. geen injuistheden

2.1.4. verdiepend, nieuwe invalshoek, andere argumenten

2.2. waar refereert het aan?

2.2.1. welke bronnen?

2.2.2. welke 'belangrijke mensen' komen aan het woord

2.2.3. bijv. bekende stakeholders met meningen over 'onverwachte' onderwerpen

2.3. wat vinden anderen er van?

2.3.1. hoe vaak wordt de site genoemd op andere sites?

2.3.2. schrijft men positief over de site?

2.3.3. wordt site als goede bron genoemd?

2.4. hoeveel gebruikers?

3. Selectiecriteria nieuwsbrief

3.1. niet speciaal beleidsprioriteiten

3.2. 'randen' van VROM-onderwerpen

3.3. commentaar, opinies, argumenten, discussies, analyses

3.3.1. bijv. verwachtingen die men van de overheid heeft

3.3.2. bijv. hoe men kijkt naar de overheid, betrouwbaarheid

3.4. wat invloed op VROM kan hebben

3.4.1. ontwikkelingen, trends

3.4.1.1. bijv. bevolkingstrends, heeft invloed op woningbouwprognoses

3.4.2. nieuwe initiatieven

3.4.2.1. bijv. nieuwe platforms, websites

3.5. wat VROM kan gebruiken

3.5.1. mooie voorbeelden

3.5.2. hoe kun je het beter doen?

3.5.3. nieuwe kennis en inzichten

3.6. kwalitatieve selectie

3.6.1. het is geen wiskunde

3.6.2. je kunt niet alles zien en vinden

3.6.3. goed is goed genoeg

4. Nieuwe bronnen

4.1. tijdelijke issues

4.1.1. bijv. verkiezingen, politieke ontwikkelingen

4.2. groot onderwerp binnen een van de rubrieken

4.2.1. bijv. Het Nieuwe Werken, Ambtenaar 2.0 in rubriek Overheid, politiek en samenleving

4.2.2. bijv. ontwikkelingen internet, gebruik sociale media in rubriek Overheidscommunicatie

4.2.3. bijv. sociale psychologie, gedrag van mensen in rubriek Cultuur en trends

5. Bronnen

5.1. algemeen nieuws

5.1.1. nieuwssites

5.1.2. websites kranten

5.1.3. weblogs

5.2. overheid

5.2.1. themasites

5.2.2. overheidsorganisaties

5.3. onderzoek

5.3.1. CBS, SCP, universiteiten

5.3.2. Motivaction, Peil.nl, TNS-NIPO

5.4. VROM-onderwerpen

5.4.1. themasites

5.4.2. weblogs

5.5. overheidscommunicatie

5.5.1. themasites

6. Op de hoogte blijven van VROM-relevantie

6.1. nieuws op internet en intranet

6.2. krant lezen

6.3. knipselkrant VROM, PersActueel

6.4. persberichten en nieuwsbrieven VROM

6.5. persberichten gerelateerde ministeries: LNV, V&W, OCW, EZ

7. Meerwaarde voor VROM

7.1. 'early warning'

7.2. onverwachte berichtgeving; kansen, bedreigingen

7.3. scheelt tijd, kost veel meer tijd als iedereen het zelf zou gaan doen

7.4. wordt gewaardeerd

7.4.1. positieve reacties

7.4.2. stijging aantal abonnees