Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Urban Dramaturgi - kort ;;;;HH by Mind Map: Urban Dramaturgi - kort ;;;;HH
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Urban Dramaturgi - kort ;;;;HH

Her kunne man lige smæde en vise om den røde tråd i projektet

Behov

Diskussion af kunstens rolle i byudvikling

Diskutere armslængde princippet, Ref engelske eksempler på operationalisering

Diskutere lokale referencer, Musicon, Trekroner, Høje Tåstrup - Bjørn Nørgård

Diskutere midlertidighed versus urbane eksperimenter, Ref SOUP

Lokalt ønske om et kulturelt mødested

Der mangler mødesteder og dynamik generelt i HH

Forestående områdefornyelse

Der er ønske om at inddrage kunsten for at opdage og engagere byen

Vision

Afprøve længere varende og urbane forløb

Bruge erfaringerne til at diskutere og udvikle begreber, Det urbane og kunsten - social bæredygthed, det lokale, fysisk, rumligt, Urbanitet som ny kunstart

Bruge stationene som nyt kulturelt knudepunkt i byen

Lokaliseret udvikling af koncepter og metoder, Evt ref til eichbaum oper og døner Express, Sjovt nok arbejder både Raumlabor og page oghertz med kombinationene af iscenesættelse og kunst/arktiektur - begge disse projekter er faktisk teaterprojekter, Ref til page og hertz - para mutuel

Tidsplan

Sandkasse/sandbox - en indledende fase hvor ideer og kunstnere prøves af i tæt dialog med lokale borgere - lidt åbent hus ideen

Budget 400.000

Forberedelse 1. kvartal

Forår, sommer 2011

deltager aktivt i lokal kulturfestival - september

Artist in residence - 3 kunstnere (billed/scene/litteratur) indtager Stationen i perioder på ca 1 måneds varighed

Forløb aug - oktober 2011

Budget:400.000

Større samlende event

November

Buget: 200.000

Opsamling - skabelsen af en "Urban fortælling" - lokal dagsorden og konference for professionelle

december

Bearbejdning, dokumentation, diskussion og formidling

Budget:400.000

Forløb: start januar 2011 slut December 2011

Samlet budget: 1.4 mill

Organisation

Samarbejds partnere

RUC - PBP, perf design ? CKO?

HTK

Lokale borgere i Hedehusene

Målgrupper

Borgere generelt

Børn og unge (se HH-GDS)

Projektansvarlig

Supertanker, Iscensættelse af byen - fri proces, Erfaring og forskning - urbanitet, Erfaring med involvering af kunstnere

Resultater

Ny viden om kunstens rolle i byudviklingen

En indkredsning af begrebet "Urbanitet" som et en mulig ny kunstart

Indretning af station

Stationen som en urban 'scene'/arena, Lokale og urbane interventioner der styrker byens dynamik og kreativitet, Skabelsen af en lokal organisation

Oplæg til områdefornyelsen

Styregruppe, oplæg til strategi, pulje m penge?