Urban Dramaturgi - kort ;;;;HH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Urban Dramaturgi - kort ;;;;HH by Mind Map: Urban Dramaturgi - kort ;;;;HH

1. Behov

1.1. Diskussion af kunstens rolle i byudvikling

1.1.1. Diskutere armslængde princippet

1.1.1.1. Ref engelske eksempler på operationalisering

1.1.2. Diskutere lokale referencer

1.1.2.1. Musicon

1.1.2.2. Trekroner

1.1.2.3. Høje Tåstrup - Bjørn Nørgård

1.1.3. Diskutere midlertidighed versus urbane eksperimenter

1.1.3.1. Ref SOUP

1.2. Lokalt ønske om et kulturelt mødested

1.2.1. Der mangler mødesteder og dynamik generelt i HH

1.3. Forestående områdefornyelse

1.3.1. Der er ønske om at inddrage kunsten for at opdage og engagere byen

2. Vision

2.1. Afprøve længere varende og urbane forløb

2.1.1. Bruge erfaringerne til at diskutere og udvikle begreber

2.1.1.1. Det urbane og kunsten - social bæredygthed, det lokale, fysisk, rumligt

2.1.1.2. Urbanitet som ny kunstart

2.2. Bruge stationene som nyt kulturelt knudepunkt i byen

2.2.1. Lokaliseret udvikling af koncepter og metoder

2.2.1.1. Evt ref til eichbaum oper og døner Express

2.2.1.1.1. Sjovt nok arbejder både Raumlabor og page oghertz med kombinationene af iscenesættelse og kunst/arktiektur - begge disse projekter er faktisk teaterprojekter

2.2.1.2. Ref til page og hertz - para mutuel

3. Tidsplan

3.1. Sandkasse/sandbox - en indledende fase hvor ideer og kunstnere prøves af i tæt dialog med lokale borgere - lidt åbent hus ideen

3.1.1. Budget 400.000

3.1.2. Forberedelse 1. kvartal

3.1.3. Forår, sommer 2011

3.1.4. deltager aktivt i lokal kulturfestival - september

3.2. Artist in residence - 3 kunstnere (billed/scene/litteratur) indtager Stationen i perioder på ca 1 måneds varighed

3.2.1. Forløb aug - oktober 2011

3.2.2. Budget:400.000

3.3. Større samlende event

3.3.1. November

3.3.2. Buget: 200.000

3.4. Opsamling - skabelsen af en "Urban fortælling" - lokal dagsorden og konference for professionelle

3.4.1. december

3.4.2. Bearbejdning, dokumentation, diskussion og formidling

3.4.3. Budget:400.000

3.5. Forløb: start januar 2011 slut December 2011

3.6. Samlet budget: 1.4 mill

4. Organisation

4.1. Samarbejds partnere

4.1.1. RUC - PBP, perf design ? CKO?

4.1.2. HTK

4.1.3. Lokale borgere i Hedehusene

4.2. Målgrupper

4.2.1. Borgere generelt

4.2.2. Børn og unge (se HH-GDS)

4.3. Projektansvarlig

4.3.1. Supertanker

4.3.1.1. Iscensættelse af byen - fri proces

4.3.1.2. Erfaring og forskning - urbanitet

4.3.1.3. Erfaring med involvering af kunstnere

5. Resultater

5.1. Ny viden om kunstens rolle i byudviklingen

5.1.1. En indkredsning af begrebet "Urbanitet" som et en mulig ny kunstart

5.2. Indretning af station

5.2.1. Stationen som en urban 'scene'/arena

5.2.1.1. Lokale og urbane interventioner der styrker byens dynamik og kreativitet

5.2.1.2. Skabelsen af en lokal organisation

5.3. Oplæg til områdefornyelsen

5.3.1. Styregruppe, oplæg til strategi, pulje m penge?