Didaktisk Design

Jeg prøver at indkredse de vigtigste elementer i godt didaktisk design

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Didaktisk Design by Mind Map: Didaktisk Design

1. Er der sammenhæng mellem mål og metoder?

2. Hvordan understøtter IT læring i faget?

3. Nyt punkt