Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Immunforsvaret by Mind Map: Immunforsvaret

1. Det uspecifikke forsvar

1.1. Ædeceller

1.1.1. Makrofage

1.1.1.1. Interleukiner - signalstoffer

1.2. Komplementsystemet

1.2.1. Aktivering via dominoeffekt komplementproteiner

1.2.1.1. xc

1.2.2. Komplementmolekyler -signalstoffer tiltrækker immunforsarsceller

2. Det specifikke forsvar

2.1. T-hjælpeceller

2.1.1. CD4-receptorer

2.1.2. T-cellereceptorer (TCR)

2.1.2.1. MHC 2-protein

2.1.2.1.1. Exogene (ydre)

2.1.3. Aktivere B-lymfocitter

2.1.3.1. Plasmaceller

2.1.3.1.1. Producerer antistoffer

2.1.3.2. B-huskeceller

2.1.3.2.1. Husker de fremmede antigener

2.2. Det antistofbaserede forsvar

2.2.1. Antistoffer = immunoglobuliner

2.2.1.1. I blodplasma

2.2.1.2. 5 forskelllige typer

2.2.1.2.1. IgA

2.2.1.2.2. IgD

2.2.1.2.3. IgE

2.2.1.2.4. IgG

2.2.1.2.5. IgM

2.2.1.3. Pacificerer mikroorganismer

2.3. Det cellulære forsvar

2.3.1. Virusinficerede celler udstiller MHC I-proteiner

2.3.1.1. Signalstoffer

2.3.1.1.1. T-dræberceller