Immunforsvaret

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Immunforsvaret by Mind Map: Immunforsvaret

1. Det uspecifikke forsvar

1.1. Makrofager

1.1.1. Interleukiner

1.1.2. Antigener

1.1.3. Komplementsystemet

1.1.4. MHC II

2. Det specifikke forsvar

2.1. Det antistofbaserede forsvar

2.2. Det cellulære forsvar

2.2.1. T-dræberceller

2.2.2. MHC I

2.2.3. CD8-receptorer

2.3. T-hjælpeceller

2.3.1. CD4-receptorer

2.3.2. TCR

2.3.3. B-lymfocytter

2.3.3.1. Plasmaceller

2.3.3.2. B-huskeceller

3. Antistoffer

3.1. Immunoglobuliner

3.1.1. IgA

3.1.2. IgD

3.1.3. IgE

3.1.4. IgG

3.1.5. IgM