M&S2

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
M&S2 by Mind Map: M&S2

1. Marketingomgeving

1.1. Externe omgeving

1.1.1. Meso-omgeving

1.1.2. Macro omgeving

1.2. Interne omgeving (micro omgeving

1.2.1. Bedrijfsfuncties

1.2.2. Beschikbare middelen

2. Zeigarnik-effect

3. Vormen van oriëntatie en koopgedrag

3.1. Uirgebreide besluitvorming

3.2. Beperkte besluitvorming

3.3. Routine koopgedrag

4. Marketingtrends

4.1. Trend 1: Snelheid&Verandering

4.2. Trend 2: Transparantie

4.3. Trend 3: Data

4.4. Trend 4: Globalisering

4.5. Trend 5: Het nieuwe werken

4.6. Trend 6: Content

4.7. Trend 7: Mobiele hulpmiddelen

4.8. Trend 8: Individualisering

5. 4 Vormen van concurrentie

5.1. Behoefteconcurrentie

5.2. Generieke concurrentie

5.3. Product concurrentie

5.4. Merkenconcurrentie

6. Invloeden op besluitvorming

6.1. Pers. omstandigheden

6.2. Psychologische factoren

6.3. Sociale factoren

7. MASLOW

7.1. Behoefte aan zelfontplooing

7.2. Behoefte aan erkenning en respect

7.3. Sociale behoefte

7.4. Behoefte aan veiligheid en zekerheid

7.5. Fysiologische behoefte

8. Invloeden op ethisch gedrag

8.1. Maatschappij (cultuur&normen)

8.2. Bedrijfstak (gewoontes&gedragscode)

8.3. Onderneming (organisatiecultuur&verwachtingen)

9. Sociale invloeden op het individu

9.1. Sociale klasse

9.2. Cultuur

9.3. Andere referentiegroepen

9.4. Gezin

10. Exploratief onderzoek

10.1. Wat speelt een rol op terrein van..?

11. Motievatieonderzoek

11.1. Projectietechniek

11.1.1. Story telling

11.1.2. Zinaanvulling

11.1.3. Woordassociatietest

11.1.4. Derdepersoons techniek

11.2. Groepsdiscussie

12. Distributiekanalen in de consumentenmarkt

12.1. Directe Kanaal

12.1.1. Producent

12.1.1.1. Consument

12.2. Indirecte Kanaal

12.2.1. Producent

12.2.1.1. Agenten

12.2.1.1.1. Groothandel

13. Vormen van VMS

13.1. Geïntegreerd VMS

13.2. Contractueel VMS

13.3. Geleid VMS

14. Wetten Internationale marketing

14.1. EU-subsidies

14.2. ISO-certificering

14.3. Brand Asset Valuator (BAV)

15. DESTEP

15.1. Demografische factoren

15.2. Economische factoren

15.3. Sociaal culturele factoren

15.4. Technologische factoren

15.5. Ecologische en ethische factoren

15.6. Politiek juridische factoren

16. Maatschappelijke ontwikkelingen

16.1. Macro trend

16.2. Meso trend

16.3. Midi/micro trend

17. Bestedingscategorieën

17.1. C =Consumptie van gezinnen

17.2. I = Investering van bedrijven

17.3. O = Overheidsbestedingen

17.4. E = Export van goederen/diensten

17.5. M = Import van goederen/diensten

18. Fasen in het beslissingsproces

18.1. 1. Een behoefte vaststellen

18.2. 2. Informatie verzamelen

18.3. 3. Informatie beoordelen

18.4. 4. Beslissingen nemen

18.5. 5. Gebruiken

18.6. 6. Evalueren

19. Soorten aankopen

19.1. Routinematig

19.2. Gewijzigde heraankoop

19.3. Nieuwe aankoop

20. Behoefte

20.1. Primaire/Secundaire behoefte

20.2. Objectieve behoefte

20.3. Subjectieve behoefte

20.4. Manifeste behoefte

20.5. Latente behoete/Wensen

21. Motivatie

21.1. Positieve&Negatieve motivatie

21.2. Intrinsieke motivatie

21.3. Extrinsieke motivatie

21.4. Rationele/Emotionele motivatie

22. Subliminale perceptie

22.1. Subliminale waarneming

22.2. Subliminale effecten

22.3. Supraliminale stimulu

22.4. Subliminale priming

23. Framing & Priming

24. Marketingmix

24.1. 1. Blootstelling

24.2. 2. Aandacht

24.3. 3. Interpretatie

24.3.1. Geheugen

24.4. 4. Acceptatie

24.5. 5. Bewaren in het geheugen

24.5.1. Geheugen

25. Het tri-componenten model

25.1. 1. Cognitieve component

25.2. 2. Affectieve component

25.3. 3. Conatieve component