ERAKUNDEAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ERAKUNDEAK by Mind Map: ERAKUNDEAK

1. ERAKUNDEEN EZAUGARRIAK

1.1. Elementu formalak

1.1.1. 1. Erlazio sozialen sistema 2. Arauak 3. Egitura 4. Administazioa 5. Erlazioa elkarkorra 6. Funtzionamendua 7. Helburuak

1.2. Giza elementuak

1.2.1. 1. Koordinazioa 2. Komunikazioa 3. Partaideak 4. Prozesuak

2. SISTEMA

2.1. Sistema itxia

2.1.1. 1. Helmugak oso zehaztuta 2. Egitura oso zehaztuta 3. Ez daude inguruko eraginpean

2.2. Sistema irekia

2.2.1. 1. Prozesuari lehentasuna 2. Erakundearen eta inguruaren arteko erlazio dinamikoak 3. Erakundeak inguruaren eraginez, bere egitura alda dezake

3. ELKARRIZKETA SAREAK

3.1. - Ekintzarako elkarrizketak - Aukerak sortzeko elkarrizketak - Bigarren mailako akordioak - Azpiko azala edo kultura

4. EREDU BUROKRATIKOA

4.1. Aldeko aspektuak

4.1.1. - Aginte mailak - Zerreginen konplexutasuna gutxitua - Prozeduren estandarizapena

4.2. Kontrako aspektuak

4.2.1. - Aldaketa prozesuak eragotzi - Porrota ustekabeko kontuetan - Lorpen onargarriak - Pizgarririk ez - Zereginak pertsonak baino garrantzitsuagoak - Sistema itxia

5. INFORMAZIOAREN GIZARTE ESPARRUKO ERAKUNDEAK

5.1. Erakunde irekiak

5.2. Proiektu kolektiboak

5.3. Erakunde birtualak

5.4. Etengabeko prestakuntza-guneak

6. ERAKUNDEEN BIZI-ZIKLOAK

6.1. Administratiboa

6.2. Ekintzailea

7. ONGIZATE ESTATUA

7.1. GIZARTE ZERBITZUAK

7.1.1. 1. Estatua 2. Enpresak 3. Hirugarren sektorea 4. Laugarren sektorea

7.2. ESKUBIDE SOZIALAK

7.2.1. - Pertsonei, indibidualki eskainitako ondasun edo zerbitzuak - Zerbitzuak zein diru-laguntzak - Titularitate indibiduala

7.3. HELBURUAK

7.3.1. 1. Helburu orokorrak erakundearen filosofia konkretatzen dute 2. Onuradunak erreferentzia nagusia 3. Jaso (urteko planak, memoriak, txostenak) 4. Ebaluazioa

7.4. BALIBIDEAK

7.4.1. - Pertsonalak - Materialak - Funtzionalak

7.5. EGITURA

7.5.1. - Egitura erlazio sistema bezala - Egitura informalaren garrantzia

7.5.2. Lana banatzea eta koordinatzea

7.6. TEKNOLOGIA

7.6.1. - Intentzionalki orientatuta - Metodo jakinen bitartez - Analisi prozesu baten ondoren justifikatzen dira

7.7. KULTURA

7.7.1. Antolamenduko kideek konpartitzen dituzten esanahien, printzipioen, baloreen eta sinesmenen multzoa dugu.

7.7.2. EKINTZETAN islatzen da

7.7.3. Berezko identitatea ematen dio antolamenduari

7.8. INGURUNEA

7.8.1. - Esparru sozialean, zentru orokorrean - Administrazioa - Ezagutzaren zein informazioaren gizartean - Arlo komunitarioan

8. ELKARTE BAT SORTZEA

8.1. - Helburuak - Plangintza - Oroitza tostena

9. EGITURAK

9.1. Mintzberg eredua

9.2. Lanaren koordinaziorako mekanismoak

10. FLUXUEN SISTEMA

10.1. Aginte formalaren sistema

10.1.1. Organigrama

10.1.2. Agerian dago lanaren banaketa, botere mailak eta erantzukizunak

10.1.3. Ezkutuan daude harreman informalak eta botere-iturri errealak

10.2. Jardun erregulatuen fluxua

10.2.1. Ikuspegi tradizionala, izaera ordenatu eta formaldua

10.2.2. Lan-fluxua Kontrol-fluxua Informazio-fluxua

10.3. Komunikazio informalaren sistema

10.3.1. Lana Alderdi soziala Hizkimizkiak Zurrumurruak Informazioaren "Atezainak"

10.4. Lan konstelazioak

10.4.1. Interes komunak

10.4.2. Komunikazio ona, informala

10.4.3. Alde formala eta informala

11. BUROKRAZIA

11.1. Egitura formala Kultura indibidualista Pentsamoldea Aldaketarako erresistentzia Prestakuntza Promozioa

12. INGURUNEA ALDATU

12.1. Erabiltzaileak

12.2. Teknologia berriak

12.3. Aurreko ezagupenak

12.4. Pentsamoldea

13. ALDATU BEHARRA

13.1. Lehiakortasun kulturatik, lankidetza kulturara

13.2. Ezagupenen kontsumitzaile hutsak, ezagutza ekoizu eta konpartitu

14. PRAKTIKA-KOMUNITATEAK (CoP)

14.1. Pertsonen gartasuna

14.2. Naturalki sortua

14.3. Definizioa: Pertsonen taldea, kezka, arazo, ineteres komunak, ezagupenetan sakontzen dute, elkarreragin jarraitua

15. ERAKUNDEAREN IKASKUNTZA

15.1. Sozializazioa

15.2. Erantzun berriak eta anitzak

16. ERAKUNDEAREN IKASKUNTZA-PROZESUAREN ALDIAK?

16.1. Ikaskuntza moldagarria

16.2. Ikaskuntza sortzailea

17. NORBANAKOAK? ERAKUNDEAK?

17.1. Ikaskuntzako zein ekintzarako agenteak = kide indibidualak

17.2. Erakundea eta bere egitura , prozesuaren eragileak (agenteak)

17.3. Testuingurua erakundearen kultura, estrategia, egitura eta ingurua

18. PARTEHARTZEA SUSTATZEN DUTEN BALIOAK

18.1. OBJEKTUA Kolaborazioa Konpromesua Ardura

18.2. SUBJEKTUA Identitatea onartu Berdintasuna

19. X Teoriak

20. Y Teoriak

21. ADOSTASUNA

22. INTEGRATU

23. BATERATZEA

24. GIZA BALIABIDEAK

24.1. Boluntarioak

24.2. Soldatapekoak

24.3. Kudeaketa: 1. Lanpostua definitzea 2. Boluntarioak erakartzea 3. Aukeratu 4. Harrera 5. Prestakuntza 6. Segimendua 7. Onespena 8. Irteerak

25. GATAZKA

25.1. Arrazoiak

25.2. Protagonistak

25.3. Prozesua

25.4. Testuingurua

25.5. Ondorioak

25.6. Jarrerak

25.7. Prebentzioa