Небесна сфера

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Небесна сфера by Mind Map: Небесна сфера

1. Назви найважливіших точок і дуг на небесній сфері

1.1. Прямовисна лінія

1.2. Математичний горизонт

1.3. Зеніт і надир

1.4. Вісь світу

1.5. Полюси світу

1.6. Небесний екватор

1.7. Точки сходу і заходу

1.8. Небесний меридіан

1.9. Полуденна лінія

1.10. Точки півночі і півдня

1.11. Екліптика

1.12. Точки рівнодення

1.13. Точки сонцестояння

1.14. Вісь екліптики

1.15. Полюси екліптики

1.16. Галактичні полюси і галактичний екватор

2. Назви дуг на небесній сфері, пов'язані з положенням світил

2.1. Альмукантарат

2.2. Вертикальний круг

2.3. Добова паралель

2.4. Круг нахилу

2.5. Круг екліптичної широти

2.6. Круг галактичної широти

3. Зображення небесної сфери

4. 1

5. Системи координат

5.1. Горизонтальна система координат

5.1.1. висота

5.1.2. зенітна відстань

5.1.3. азимут

5.2. Перша екваторіальна система координат

5.2.1. схилення

5.2.2. полярна відстань

5.2.3. годинний кут

5.3. Друга екваторіальна система координат

5.3.1. пряме піднесення

5.4. Екліптична система координат.

5.5. Галактична система координат

5.6. Міжнародна небесна система координат