examonlineSPA PTD M41 RABU 23.11.2016 JAM 8:00 MALAM [Untuk sebarang kesilapan fakta/perkongsian ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
examonlineSPA PTD M41 RABU 23.11.2016 JAM 8:00 MALAM [Untuk sebarang kesilapan fakta/perkongsian maklumat, sila Private Message di http://www.facebook.com/hafizphd ] [DISCLAIMER: All of the information provided by Admin is correct by the time of publishing. All links provided are active by the time of publishing. Admin will not responsible for any loss or damage caused by using the information in this mind map] by Mind Map: examonlineSPA PTD M41 RABU 23.11.2016 JAM 8:00 MALAM [Untuk sebarang kesilapan fakta/perkongsian maklumat, sila Private Message di http://www.facebook.com/hafizphd ] [DISCLAIMER: All of the information provided by Admin is correct by the time of publishing. All links provided are active by the time of publishing. Admin will not responsible for any loss or damage caused by using the information in this mind map]

1. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan

2. Free Trade Area (FTA) : MALAYSIA <->NEGARA2X LAIN SECARA BILATERAL

2.1. Malaysia-Jepun (2005)

2.2. Malaysia-Pakistan (2007)

2.3. Malaysia-New Zealand (2009)

2.4. Malaysia-Chile (2010)

2.5. Malaysia-India (2011)

2.6. Malaysia-Australia (2012)

2.7. Malaysia-Turki (2014)

3. Istilah kehakiman

3.1. WAJIB TAHU

3.1.1. 1.Subpoena/sapina: Arahan kepada seseorang untuk hadir di mahkamah pada sesuatu masa untuk menjadi saksi berkaitan dengan perbicaraan. Sapina perlu diserahkan ke tangan saksi sendiri, bukan melalui iklan suratkhabar, tampal depan pintu rumah ke. Saksi akan mengaku penerimaannya dikeratan dan in menjadi bukti penyerahan.

3.1.2. 2.Writ: Arahan bertulis rasmi yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Dua jenis writ iaitu waran dan prerogatif (habeas corpus)

3.1.3. 3.prima facie: maksudnya ada bukti yang benar-benar kukuh untuk memulakan pendakwaan kes.

3.1.4. 4.habeas corpus: perintah mahkamah supaya seseorang dilepaskan daripada penahanan yang tidak mengikut undang-undang.

3.1.5. 6.alibi: bukti yang menunjukkan bahawa seseorang tidak berada di tempat kejadian ketika sesuatu jenayah dilakukan.

3.1.6. 7.injuksi: perintah bertulis mahkamah yang mengkehendaki sesuatu pihak dalam sesuatu tindakan melakukan / tidak melakukan / menghentikan sesuatu pada masa dan tempat tertentu.

3.1.7. 8.saman: perintah supaya hadir di mahkamah.

3.1.8. 9.mandamus: perintah mahkamah untuk memaksa perlaksanaan sesuatu kewajipan awam yang tertentu.

3.1.9. 10.sine dine: penangguhan sesuatu kes hingga ke suatu tarikh yang belum ditetapkan.

3.1.10. 11.certiorari: perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh mahkamah yang lebih rendah.

3.1.11. 12.ex parte : permohonan oleh plaintif untuk mendengar kes tanpa kehadiran defendan (tertuduh)

3.1.12. 13.bona fide: dengan baik hati dan jujur tanpa penyertaan dalam perbuatan yang salah.

4. Pembahagian Kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia

4.1. Yang di Pertuan Agong

4.1.1. Kehakiman

4.1.1.1. Mahkamah

4.1.2. Perundangan

4.1.2.1. Parlimen

4.1.2.1.1. Dewan Rakyat

4.1.2.1.2. Dewan Negara

4.1.3. Eksekutif

4.1.3.1. Kabinet

4.1.3.1.1. Kementerian

5. Jenis-jenis mahkamah dan peranannya

5.1. 1. Mahkamah Persekutuan

5.1.1. Mahkamah ATASAN

5.1.1.1. Mahkamah AGUNG/Mahkamah PERSEKUTUAN

5.1.1.1.1. Bidang Kuasa: Mahkamah TERTINGGI di Malaysia. Berkuasa menyelesaikan pertikaian antara kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Mendengar kes rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Berkuasa menentukan pengesahan bagi undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.

5.1.1.2. Mahkamah RAYUAN

5.1.1.2.1. Bidang Kuasa : Membincangkan kes rayuan bagi kes jenayah sahaja, kes sivil juga boleh dibicarakan jika nilainya tidak kurang RM250,000.

5.1.1.3. Mahkamah Tinggi

5.1.1.3.1. Bidang Kuasa : Membicarakan kes sivil dan jenayah dan apa sahaja kesalahan oleh warganegara Malaysia dan warganegara asing yang berada di Malaysia. Kes sivil - Melibatkan kes penjagaan kanak-kanak, perkahwinan dan penceraian bagi bukan Muslim dan kemuflisan. Kes jenayah - mendengar kes rayuan jenayah dari Mahkamah Rendah yang nilai denda melebihi RM25.

5.1.2. Mahkamah RENDAH

5.1.2.1. Mahkamah Syesen

5.1.2.1.1. Bidang kuasa: Mahkamah TERTINGGI dalam komponen Mahkamah Rendah. Kes Jenayah - apa sahaja kesalahan kecuali menjatuhkan hukuman mati. Kes Sivil - melibatkan nilai tidak melebihi RM250,000. Menjalankan siasatan awal sebelum seseorang itu dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Jika bukti cukup terhadap tertuduh, ia akan dibicarakan di mahkamah Tinggi.

5.1.2.2. Mahkamah Juvana

5.1.2.2.1. Bidang kuasa : Kes jenayah untuk mereka yang berumur 10 - 18 tahun. Perbicaraan secara tertutup.

5.1.2.3. Mahkamah Majistret Kelas I

5.1.2.3.1. Bidang kuasa : Membincangkan kes jenayah dan sivil. Hukuman maksimum 5 tahun penjara dan denda RM10,000, sebatan 12 kali atau ketiga-tiganya sekali.

5.1.2.4. Mahkamah Majistret Kelas II

5.1.2.4.1. Bidang kuasa : Mahkamah Majistret Kelas II. Kes jenayah - hukuman maksimum 12 bulan penjara, denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Kes sivil - tuntutan tidak melebihi RM3,000.

5.1.2.5. Mahkamah Tuntutan Kecil

5.1.2.5.1. Bidang kuasa : Kes sivil tidak melebihi RM3,000

5.1.2.6. Mahkamah Penghulu

5.1.2.6.1. Bidang kuasa : Mahkamah TERENDAH dalam komponen Mahkamah RENDAH. Kes sivil tidak lebih RM50. Kes jenayah denda RM25 sahaja. Dikendalikan oleh penghulu sesuatu mukim.

5.1.3. Mahkamah KHAS

5.1.3.1. Mahkamah Tentera

5.1.3.1.1. Bidang kuasa : Kes tingkah laku anggota tentera. Tidak membicarakan kes sivil dan jenayah. Boleh menjatuhkan sebarang hukuman kecuali hukuman mati yang perlukan pengesahan YDP Agong.

5.1.3.2. Mahkamah Khas Raja-raja

5.1.3.2.1. Bidang kuasa : Membicarakan kesalahan YDP Agong dan Sultan dalam kes sivil dan jenayah yang dilakukan dalam Persekutuan. Tindakan dikenakan setelah mendapat keizinan Peguam Negara.

5.2. 2. Mahkamah Negeri

5.2.1. Mahkamah Adat

5.2.1.1. Bidang kuasa : Kes pelanggaran adat oleh suku kaum di Sabah dan Sarawak.

5.2.2. Mahkamah Syariah

5.2.2.1. Mahkamah Syariah Rayuan

5.2.2.2. Mahkamah Syariah Tinggi

6. BAHAGIAN B - DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

6.1. (i) Kemahiran Logik

6.2. (ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

6.3. (iii) Konsep Matematik dan Akaun

6.3.1. Formula Segi Empat Kisaran Dalam Bulatan

6.3.2. Formula Imbangan Akaun

6.3.3. Nota Kebarangkalian

6.3.3.1. Contoh 1

6.3.3.1.1. Rumus-rumus Statistik

6.3.3.2. Contoh 2

6.3.4. Rumus Matematik (Sukatan SPM)

7. Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

7.1. 1) Dasar Fiskal

7.2. 2) Dasar Monetari

7.3. 3) Pasaran Modal

7.4. 4) K-Ekonomi

7.5. 5) Membangunkan Industri ICT dan Modal Teroka

8. National Blue Ocean Strategy 7 (NBOS 7) / Strategi Lautan Biru Kebangsaan

8.1. Definisi

8.1.1. Lautan: merujuk kepada perkhidmatan awam

8.1.2. Lautan biru: peluang baru untuk diterokai bagi menambah baik perkhidmatan awam untuk rakyat.

8.2. Pengenalan

8.2.1. NBOS diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Dato' Seri Najib Tun Razak.

8.2.2. dilaksanakan antara kementerian dan agensi kerajaan merentasi kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan.

8.2.3. "Kita berlayar dari lautan merah ke lautan biru" dengan bekalan PRODUKTIVITI, KREATIVITI, INOVASI.

8.3. TIGA PRINSIP PROSES SAKSAMA

8.3.1. Penglibatan semua pihak iaitu menteri, penjawat awam dan rakyat

8.3.2. Penerangan kepentingan program NBOS agar semua pihak faham

8.3.3. Penjelasan tanggungjawab agar semua pihak dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing

8.4. Agensi Kerajaan yang terlibat

8.4.1. Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

8.4.2. Angkatan Tentera Malaysia

8.4.3. Bank Simpanan Nasional

8.4.4. Corporation (MDeC)

8.4.5. Halal Development Corp

8.4.6. IM4U

8.4.7. Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia

8.4.8. Institut Pertahanan Dan Keselamatan Malaysia

8.4.9. Institut Tadbiran Awam Negara

8.4.10. Jabatan Hal Ehwal Veteren

8.4.11. Jabatan Imigresen Malaysia

8.4.12. Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian

8.4.13. Jabatan Pengangkutan Jalan

8.4.14. Jabatan Penjara Malaysia

8.4.15. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

8.4.16. Jabatan Perikanan Malaysia

8.4.17. Jabatan Perkhidmatan Awam

8.4.18. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

8.4.19. Kementerian Belia Dan Sukan

8.4.20. Kementerian Dalam Negeri

8.4.21. Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

8.4.22. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

8.4.23. Kementerian Kesihatan

8.4.24. Kementerian Kewangan Malaysia

8.4.25. Kementerian Luar Negeri

8.4.26. Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan

8.4.27. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

8.4.28. Kementerian Pendidikan

8.4.29. Kementerian Pengangkutan Malaysia

8.4.30. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

8.4.31. Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia

8.4.32. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

8.4.33. Kementerian Pertahanan

8.4.34. Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

8.4.35. Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Industri

8.4.36. Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

8.4.37. Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

8.4.38. Kementerian Sumber Manusia

8.4.39. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

8.4.40. Kerajaan Negeri Melaka

8.4.41. Kerajaan Negeri Perak

8.4.42. Kerajaan Negeri Sabah

8.4.43. Kerajaan Negeri Sarawak

8.4.44. Lembaga Pemasaran Dan Pertanian Persekutuan

8.4.45. Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara

8.4.46. MaGIC

8.4.47. Malaysian Biotechnology Corporation

8.4.48. Perbadanan Putrajaya

8.4.49. Polis Diraja Malaysia

8.4.50. Pusat Latihan Khidmat Negara

8.4.51. Razak School Of Government

8.4.52. Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia

8.4.53. Tentera Darat Malaysia

8.4.54. Tentera Laut Malaysia

8.4.55. Tentera Udara Diraja Malaysia

8.4.56. Unit Kerjasama Awam Swasta

8.4.57. Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia

8.4.58. Unit Penyelarasan Pelaksanaan , Jabatan Perdana Menteri

8.4.59. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

8.4.60. Universiti Kebangsaan Malaysia

8.5. Prinsip UTAMA

8.5.1. Mencapai pendapatan tinggi melalui perkembangan ekonomi dan pembangunan bersepadu dan

8.5.2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keselamatan yang lebih tinggi dan juga penyertaan sosial bagi merapatkan jurang sosial diantara pelbagai golongan masyarakat (sebagai contoh, luar bandar vs, bandar, belia vs. berusia, kaum lelaki vs. kaum wanita, dll)

8.6. Inisiatif NBOS

8.6.1. Menggalakkan Semangat Kesukarelawanan

8.6.1.1. 1Malaysia For Youth (IM4U)

8.6.1.2. Sukerela Untuk Para Profesional Antarabangsa

8.6.1.3. Sukarela Sambil Melancong

8.6.2. Perhubungan Bandar Dan Luar Bandar

8.6.2.1. Urban Transformation Centres (UTCs)

8.6.2.2. Rural Transformation Centres (RTCs)

8.6.2.3. Military Community Transformation Centres (MCTCs)

8.6.2.4. University Community Transformation Centres (UCTCs)

8.6.2.5. Building Rural Basic Infrastructure Using Military Resources

8.6.3. 1Malaysia Blue Ocean Entrepreneurs (1MBOE)

8.6.4. Memupuk Daya Kreativiti & Inovasi

8.6.4.1. 1Malaysia EnTrepreneurs (1MET)

8.6.4.2. Malaysian Global Innovation And Creativity Centre (MaGIC)

8.6.4.3. My Kampung, My Future (MKMF)

8.6.4.4. 1Malaysia Social EnTrepreneurs (1MSET)

8.6.4.5. 1Malaysia Skills Training & Enhancement For The Rakyat (1MASTER)

8.6.4.6. Micro-PPP

8.6.4.7. High-Value Added Agriculture On Idle Government Land

8.6.5. 1Malaysia Skills And Employability Programme (SKK1M)

8.6.6. Mengurangkan Kos Sara Hidup

8.6.6.1. Kad Diskaun 1Malaysia

8.6.6.2. Mobile KR1M

8.6.6.3. My Best Buy

8.6.7. Penyampaian Perkhidmatan Awam Yang Berkesan

8.6.7.1. 1Malaysia One Call Centre (1MOCC)

8.6.7.2. Pusat Transformasi Komuniti Mobil (Mobile CTC)

8.6.7.3. Pusat Latihan 1Malaysia (1MTC)

8.6.7.4. Khidmat Pelanggan Penjawat Awam 1Malaysia (1SERVE)

8.6.8. Kesihatan, Keselamatan & Sekuriti

8.6.8.1. Blue Ocean Policing

8.6.8.2. Community Rehabilitation Programme (CRP)

8.6.8.3. Certified Security Guards (CSGs)

8.6.8.4. Amanita & Go-To-Safety Points

8.6.8.5. 1Malaysia Biodiversity Enforcement Operation Network (1MBEON)

8.6.8.6. Health Fairs In East Malaysia

8.6.8.7. 1Malaysia Family Care

8.6.8.8. 1Malaysia Family First

8.6.9. Pembangunan Masyarakat

8.6.9.1. My Beautiful Neighbourhood (MyBN)

8.6.9.2. My Beautiful Malaysia (MyBM)

8.6.9.3. Women Empowered For You (WE4U)

8.6.9.4. Visit My Kampung

8.6.9.5. 1Malaysia Civil Service Retirement Support

8.6.9.6. 1Malaysia Veterans Recognition Programme

8.6.9.7. 1Malaysia Hawkers Programme

8.6.9.8. 1Malaysia Youth Cities (1MYC)

8.6.10. Kerjasama Pan-ASEAN

8.6.10.1. 1ASEAN Entrepreneurship Summit (1AES)

8.6.10.2. Multi-National Counter Terrorism Exercise

8.7. PRINSIP UTAMA

8.7.1. LOW COST (KOS RENDAH)

8.7.2. HIGH IMPACT (BERIMPAK TINGGI)

8.7.3. RAPID EXECUTION (PERLAKSANAAN YANG PANTAS)

9. ICU (PELAKSANA)

9.1. PERANAN

9.1.1. menyelaras, memantau, menilai pelaksanaan dan outcome Program/Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT)

9.1.2. Bertindak sebagai urus setia kepada Majlis Tindakan Negara, Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara dan beberapa jawatankuasa Kabinet yang lain

9.1.3. Membangun, mengurus dan memastikan fungsi sistem Pemantauan Projek (SPP II) berfungsi dengan baik

9.1.4. Mengurus dan menyelaras peruntukan program/projek khas Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Senator dan Ahli Parlimen

9.1.5. Menyelaras, memantau dan menilai Program/Projek Kesejahteraan Rakyat

9.2. TAHUN DITUBUHKAN : 1971

10. Mantan Ketua Hakim Negara

11. Teras UTAMA Penjawat Awam

11.1. cepat

11.2. Tepat

11.3. intergriti

11.4. produktiviti,

11.5. kreativiti

11.6. inovasi

12. Ketua Hakim Negara

13. Urusan Perkastaman

13.1. Sumber Hasil Kerajaan

13.1.1. Cukai langsung

13.1.1.1. Duti Setem

13.1.1.2. Cukai Pendapatan Individu

13.1.1.3. Cukai Koperat

13.1.1.4. Cukai Keuntungan Harta Tanah

13.1.2. Cukai tidak langsung

13.1.2.1. Duti import

13.1.2.1.1. buah-buahan, tembakau, tekstil, minumankeras, petroleum, minyak wangi dan kereta.

13.1.2.2. Duti eksport

13.1.2.2.1. barang keluaran utama yang dikenakan duti eksport ialah petroleum, kayubalak, kelapa sawit, dan getah.

13.1.2.3. Duti eksais

13.1.2.3.1. Contoh

13.1.2.4. Cukai perkhidmatan

13.1.2.4.1. Kadar : 6%

13.1.2.5. Cukai jualan

13.1.2.5.1. Kadar : 10%

13.1.2.5.2. Kecuali:

13.1.2.6. Cukai Barangan dan Perkhidmatan, CBP/GST

13.1.2.6.1. Kadar: 6%

13.1.3. Hasil bukan cukai

13.1.3.1. lesen dan permit kenderaan.

13.1.3.2. Bayaran denda,bayaran perkhidmatan daripada orang ramai, dan pendapatan pelaburankerajaan.

13.1.3.3. Sewa daripada harta benda yang dimiliki oleh kerajaan.

13.1.3.4. Dividen yang diagihkan oleh PETRONAS dan royati petroleum serta bayaran tunai gasyang dijual oleh kerajaan.

13.1.3.5. Penjualan syer syarikat berhad oleh kerajaan seperti Sistem Penerbangan Malaysia(MAS),Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhard (MISC), Telekom

13.1.3.6. Malaysia Berhad (TNB) dan Perusahaan Otomobil Nasional Berhad.

13.2. Pengisytiharan matawang

13.2.1. Akta

13.2.1.1. Sek.23 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA)

13.2.2. Had

13.2.2.1. USD 10,000.00 .

14. Bidang Tugasan Pegawai Tadbir Diplomatik

14.1. Bahasa Melayu

14.1.1. 1. Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi,

14.1.2. 2. Pengurusan Kewangan,

14.1.3. 3. Keselamatan dan Pertahanan Negara,

14.1.4. 4. Pengurusan Teknologi Maklumat,

14.1.5. 5. Perancangan dan Pentadbiran Sosial/Infrastruktur,

14.1.6. 6. Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah/Perbandaran/Tanah/Daerah/Tempatan

14.1.7. 7. Pengurusan Ekonomi dan

14.1.8. 8. Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri.

14.2. Bahasa Inggeris

14.2.1. 1. Human Resource Management and Organizational Development

14.2.2. 2. Financial Management

14.2.3. 3. National Security and Defence

14.2.4. 6. Administration and Regional Development / Municipal / Land / County / Local

14.2.5. 4. Information Technology Management

14.2.6. 5. Planning and Social Administration / Infrastructure

14.2.7. 7. Economics Management

14.2.8. 8. International Relations and Foreign Affairs

15. HOT TOPICS!

15.1. GST

15.2. Penajaan Pasukan Bola Sepak

15.3. TPPA

15.3.1. BACA NI

15.3.2. Sesi Taklimat oleh Menteri

15.3.3. NOTA RINGKAS TPPA

15.4. Bauksit

15.5. 1MDB

15.6. Jual Beli Hartanah

15.7. Harga Minyak

15.8. El-Nino

15.9. Pengasingan Sampah

15.9.1. Akta

15.9.1.1. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

15.9.2. Negeri yang terlibat

15.9.2.1. Kuala Lumpur

15.9.2.2. Putrajaya

15.9.2.3. Pahang

15.9.2.4. Johor

15.9.2.5. Melaka

15.9.2.6. Negeri Sembilan

15.9.2.7. Perlis

15.9.2.8. Kedah

15.9.3. Jenis sisa

15.9.3.1. Sisa baki

15.9.3.2. Sisa Kitar semula

15.9.4. Jadual Kutipan

15.9.4.1. Sisa baki 2x seminggu

15.9.4.2. Sisa kitar semula 1x seminggu

15.10. Senarai Pengiktirafan Dunia oleh UNESCO

15.10.1. WORLD HERITAGE SITE

15.10.1.1. Kategori Semulajadi

15.10.1.1.1. Taman Negara Kinabalu, Sabah Kategori Semulajadi 2 Dicember 2000

15.10.1.1.2. Taman Negara Mulu, Sarawak Kategori Semulajadi 2 December 2000

15.10.1.2. Kategori Kebudayaan

15.10.1.2.1. Melaka & Georgetown Kategori Kebudayaan 7 July 2008

15.10.1.2.2. Tapak Arkeologi Lembah Lenggong Kategori Kebudayaan 2012

15.10.2. MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

15.10.2.1. Hikayat Hang Tuah Pengiktirafan diberikan pada 20 October 2001

15.10.2.2. Batu Bersurat Terengganu (Inscribed stone of Terengganu) Pengiktirafan diberikan pada 31 Julai 2009.

15.10.2.3. Sejarah Melayu ( The Malay Annals) Pengiktirafan diberikan pada 4 September 2001

15.10.3. MASTERPIECES OF ORAL AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

15.10.3.1. Mak Yong Theatre 25 November 2005

15.10.3.2. Surat-surat Sultan Abdul Hamid (Letters of the Sultan Abd Hamid Kedah) (1882-1943) Pengiktirafan diberikan pada 2001

15.11. CAPAM

15.11.1. organization that promotes good governance and knowledge exchange amongst governments from Commonwealth countries and beyond.

15.12. ASEAN

15.13. ZOPFAN

15.13.1. (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) Zon Keamanan, Kebebasan, dan Keberkecualian. Ia merupakan pengistiharan yang ditandatangani oleh Menteri Luar bagi negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand)

15.13.2. Pengisytiharan

15.13.2.1. Kuala Lumpur, 1971

15.13.3. Resolusi

15.13.3.1. kesemua pihak secara berterang-terangan menyatakan bahawa menjadi matlamat mereka bagi mengekalkan Asia Tenggara "bebas dari sebarang bentuk campur tangan dari kuasa Luar" dan "meluaskan lagi bidang kerjasama."

15.14. Kat mana Sheikh Muzaffar landing

15.14.1. Arkylk, Kazakhstan (yang terletak 500 kilometer dari bandar Baikonur)

15.15. Pelarian Rohingya

15.16. Pelarian Syiria

15.16.1. terima 3000 pelarian hasil ucapan PM di Perhimpunan Agung PBB ke-70

15.17. Sukan

15.17.1. Pemenang PERTAMA PINGAT DI OLIMPIK

15.17.1.1. Razif Sidek & Jalani Sidek Barcelona 1992 - Badminton Bergu Lelaki

15.17.2. pemengan PINGAT di OLIMPIK

15.17.3. Lee Chong Wei

15.17.3.1. Bila dapat Dato'?

15.17.3.1.1. 6 JUN 2009 - dikurniakan Darjah Bakti (DB) oleh Tuanku Mizan Zainal Abidin

15.17.3.2. Ranking terkini

15.17.3.2.1. 5 (17 December 2015)

15.17.3.3. Ranking tertinggi

15.17.3.3.1. 1 (18 December 2014)

15.17.4. Nicol Ann David

15.17.4.1. RANKING TERBARU Dato' Nicol Ann David

15.17.4.1.1. No. 3 DUNIA di belakang LAURA MASSARO (ENG) dan RANEEM AL-WALILEY (EGP)

15.17.4.2. Bila dapat Dato'?

15.17.4.2.1. gelaran Darjah Bakti sempena hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pada 07 JUN 2008

15.17.5. Bola Sepak Malaysia

15.17.5.1. Rangking Terbaru FIFA :171

15.18. Pemerdagangan Orang

15.19. Rasionalisai Subsidi

15.20. Pertambahan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN ) Sarawak dari 71 ker 82 kerusi (PERTAMBAHAN SEBANYAK 11 KERUSI)

15.21. Kenaikan Harga Tol

15.21.1. Public Private Partnership

15.21.1.1. Pihak yang terlibat

15.21.1.1.1. Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri (Office : menara usahawan p3 putrajaya)

15.21.1.1.2. Syarikat Konsesi Lebuhraya

15.21.1.2. Pihak yg mengawal selia

15.21.1.2.1. Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

15.22. ESSCOM (Eastern Sabah Security Command)

15.22.1. Kawasan UTAMA

15.22.1.1. Lahad Datu

15.22.2. Kawasan LAIN (TIMUR SABAH)

15.22.2.1. Kudat Sandakan Lahad Datu Kunak Tawau

15.22.3. Komander

15.22.3.1. DCP Datuk Abdul Rashid Harun, Commander

15.22.4. Agensi yang TERLIBAT

15.22.4.1. APMM (Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia)

15.22.4.2. PDRM (Polis Diraja Malaysia)

15.22.4.3. ATM (Angkatan Tentera Malaysia)

16. Meningkatkan Daya Saing Negara

16.1. 1) Mengukuhkan Sistem Kewangan

16.2. 2) Memperbaiki Urus Tadbir Korporat

16.3. 3) Menghapuskan Karenah Birokrasi

17. MITI (Ministry of International Trade and Industry)

17.1. MATRADE

17.1.1. Malaysia External Trade Development Corporation

17.1.2. Agensi yg promote perdagangan eksport

17.1.3. "Made in Malaysia for the World"

17.2. MIDA

17.2.1. Malaysian Development Authority

17.2.2. Provide info tentang dasar, insetif, fasiliti untuk start operasi dalam Malaysia

17.3. SMECORP

17.3.1. Agensi Koordinasi Sepusat

17.3.2. Dasar & Strategi utk SME

17.3.3. Pusat Kajian dan Rujukan berkaitan SME

17.4. MPC

17.4.1. Malaysia Productivity Corporation (MPC)

17.5. MIDF

17.5.1. Malaysian Industrial Development Finance Berhad

17.6. BUKAN UNDER MITI

17.6.1. MTEC

17.6.1.1. Tolong SME dalam sektor ICT

17.6.1.2. Bawah MSC

17.6.1.3. Multimedia Development Corperation

17.6.2. MDEC

17.6.2.1. Malaysian Technology Development Corperation

17.6.2.2. Owned by Khazanah Nasional Malaysia

17.6.2.3. relate to MOSTI

17.6.2.4. develop technopreneur

18. Senarai penuh Kabinet Malaysia 2015

19. Kerajaan Malaysia

19.1. Tempatan

19.1.1. Jenis

19.1.1.1. Dewan Bandaraya

19.1.1.2. Majlis Perbandaran

19.1.1.3. Majlis Bandaran

19.1.1.4. Lembaga Bandaran

19.1.1.5. Majlis Daerah Luar Bandar

19.1.1.6. Majlis Tempatan

19.1.2. Hierarki

19.1.2.1. Bandar raya - dikenali sebagai Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya

19.1.2.2. Bandar - dikenali sebagai Majlis Perbandaran

19.1.2.3. Luar bandar - dikenali sebagai Majlis Daerah

19.1.2.4. Kawasan khas - dikenali sebagai Perbadanan atau Pihak Berkuasa Tempatan.

19.1.3. Peranan/tugas2x (Akta 171 PBT)

19.1.3.1. Kuasa perancang tempatan

19.1.3.2. Kuasa mengeluarkan lesen

19.1.3.3. Kuasa mengenakan cukai-cukai tertentu

19.1.3.4. Membina bangunan, perumahan dan unit-unit perdagangan (pasar, gerai-gerai dsb.)

19.1.3.5. Kuasa untuk menjalankan fungsi merancang dan menguruskan kawasan bandar

19.1.3.6. Mengurus dan mengawal lalulintas (termasuk mengurus sistem pengangkutan awam bandaran)

19.1.3.7. Kuasa untuk merancang dan menyediakan kemudahan-kemudahan awam

19.1.3.8. Membangun, mengurus dan memastikan fungsi sistem Pemantauan Projek SPP II berfungsi dengan baik.

19.2. Negeri

19.3. Persekutuan

20. EPU (PERANCANG)

20.1. Fungsi

20.1.1. handle Rancangan Malaysia (RMK)

20.2. Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi

21. Rancangan Malaysia ke-11 (RMK 11)

21.1. Tempoh

21.1.1. 2016-2020

21.2. 6 TERAS STRATEGI

21.2.1. Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama

21.2.2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

21.2.3. Menyelaras, memantau dan menilai dasar dan projek pembangunan.

21.2.4. Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju

21.2.5. Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi

21.2.6. Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan

21.3. Objektif UTAMA

21.3.1. PERTUMBUHAN BERPAKSIKAN RAKYAT

22. Darjah Kebesaran Persekutuan

22.1. Susunan Mengikut Keutamaan

22.2. Gelaran

22.2.1. Tan Sri

22.2.1.1. PANGLIMA MANGKU NEGARA (P.M.N.)

22.2.1.2. Panglima Setia Mahkota (P.S.M.)

22.2.2. Tun/Toh Puan

22.2.2.1. SERI MAHARAJA MANGKU NEGARA (S.M.N.)

22.2.2.2. SERI SETIA MAHKOTA (S.S.M.)

22.2.3. Datuk

22.2.3.1. PANGLIMA SETIA DIRAJA (P.S.D.)

22.2.3.2. PANGLIMA JASA NEGARA (P.J.N.)

23. Senarai Perdana Menteri Malaysia

23.1. Tun Dr.Mahathir (1981-2003) - Bapa Permodenan Malaysia

23.2. Tun Hussein Onn (1976-1981) - Bapa Perpaduan Malaysia

23.3. Tunku Abdul Rahman (1957-1970) - Bapa Kemerdekaan

23.4. Tun Abdul Razak (1970-1976) - Bapa Pembangunan Malaysia

23.5. Tun Abdullah Badawi (2003-2009) - Bapa Pembangunan Modal Insan Malaysia

23.6. Dato' Seri Najib Tun Razak (2009-Kini) - Bapa Transformasi Malaysia

24. Agensi Di Bawah Jabatan Perdana Menteri

24.1. a. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

24.1.1. Fungsi

24.1.1.1. a. Menggubal dasar-dasar pengambilan dan penamatan kerja kakitangan kerajaan

24.1.1.2. b. Mewujudkan kekosongan jawatan kakitangan awam Persekutuan

24.1.1.3. c. Menggubal skim gaji kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

24.1.1.4. d. Membincangkan kenaikan gaji, elaun dan pencen kakitangan kerajaan melalui wakil masing-masing.

24.1.1.5. e. Berbincang dengan bahagian Perbendaharaan Malaysia tentang penambahan kakitangan kerajaan kenaikan gaji, bonus, dan insentif.

24.1.1.6. f. Mengelolakan dan mentadbirkan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

24.1.1.7. g. Menyediakan kemudahan biasiswa dan hadiah latihan untuk kakitangan kerajaan melalui INTAN

24.1.1.8. h. Memutuskan pertukaran dan penghantaran kakitangan kerajaan ke tempat atau jawatan yang sesuai.

24.2. b. Unit Perancang Ekonomi (EPU)

24.2.1. Fungsi

24.2.1.1. a. Membantu kerajaan merancang ekonomi negara

24.2.1.2. b. Menjadi urus niaga kepada Majlis Perancang Negara, jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara, dan jawatankuasa Pelaburan Antarabangsa.

24.2.1.3. c. Membantu perancangan Rancangan Malaysia Lima Tahun untuk Kabinet.

24.2.1.4. d. Mengkaji kejayaan yang telah dicapai sewaktu rancangan-rancangan lima tahun dilaksanakan,

24.2.1.5. e. Menyelaraskan dan memastikan badan-badan kerajaan melaksanakan projek-projek ekonomi yang telah diluluskan.

24.2.1.6. f. Menasihati kerajaan tentang isu-isu ekonomi negara dan antarabangsa.

24.2.1.7. g. Menjadi urus setia kepada Program Kerjasama Teknikal Malaysia (Malaysia Technical Cooperation Programme- MTCP) untuk negara-negara sedang membangun.

24.3. c. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

24.3.1. Fungsi

24.3.1.1. a. Memastikan dasar-dasar ekonomi kerajaan mencapai matlamat yang diharapkan oleh kerajaan; misalnya Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Penswastaan, dan dasar Pandang ke Timur.

24.3.1.2. b. Menyelaraskan usaha antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri sewaktu melaksanakan program-program pembangunan.

24.3.1.3. c. Menjadi urus setia kepada Majlis Pembangunan Negara.

24.3.1.4. d. Mengawasi agensi-agensi dan perbadanan awam seperti PETRONAS, PNS, HICOM, dan MISC supaya kegiatannya selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional.

24.3.1.5. e. Membantu kerajaan untuk meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

24.3.1.6. f. Melaksanakan tugas-tugas khas seperti;

24.3.1.6.1. i. Menyediaka pusat khidmat bagi menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera

24.3.1.6.2. ii. Membasmi kemiskinan relatif

24.3.1.6.3. iii. Menyusun semula masyarakat dengan meningkatkan keupayaan sektor swasta golongan bumiputera.

24.4. d. Unit Penyelidikan Ekonomi (SERU)

24.4.1. a. Mengkaji kesan-kesan dasar kerajaan dan program-program pembangunan negara terhadap rakyat.

24.4.2. b. Menkaji dan mendapatkan maklumat dan data untuk membolehkan kerajaan merangka program baru.

24.4.3. c. Menjalankan penyelidikan tentang pembangunan pertanian, pembangunanluar bandar, kemajuan perindustriuan dan kesan-kesan pembandaran terhadap sosioekonomi negara.

24.4.4. d. Membekalkan maklumat sosioekonomi kepada Unit Perancang Ekonomi serta badan-badan kerajaan yang lain untuk perancangan pembangunan negara.

24.5. e. Unit Pemodenan Tadbiran dan Peracangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

24.5.1. Fungsi

24.5.1.1. a. Mecadangkan pembaharuan dalam cara-cara pengurusan pejabta-pejabat kerajaan.,

24.5.1.2. b. Meningkatkan kecekapan dalam kalangan kakitangan kerajaan.

24.5.1.3. c. Memodenkan sistem pentadbiran awam denagn memperkenalkan penggunaan komputer dan akedah komunikasi moden seperti Internet.

24.5.1.4. d. Mengadakan program kualiti dan produltiviti, Program Kerajaan elektronik, Program Pembangunan MS ISO 9000, dan sebagainya.

24.5.1.5. e. Memberikan khidmat rundingan pengurusan kepada organisasi kerajaan.

25. Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan

25.1. Perbendaharaan Negara

25.1.1. Fungsi

25.1.1.1. a. Merancang dasar-dasar kewangan negara.

25.1.1.2. b. Melaksanakan Belanjawan kerajaan Persekutuan di bawah kawalan Akauntan Negara.

25.1.1.3. c. Mengumpul wang kerajaan melalui hasil cukai.

25.1.1.4. d. Membantu Kerajaan Persekutuan untuk meminjam wang.

25.1.1.5. e. Meluluskan pengeluaran peruntukan seperti bonus kakitangan kerajaan, pembelian barang-barang dan harta Kerajaan Persekutuan serta pinjaman perumahan dan kenderaan untuk kakitangan kerajaan (pinjaman perumahan dan pijaman kenderaan dikenakan kadar faedah yang rendah)

25.1.1.6. f. Menganalisis kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa.

25.1.1.7. g. Mengatur dan ,menyelia industri insurans di Malaysia.

25.1.1.8. h. Mengagihkan sumber-sumber kewangan dengan cekap kepada agensi-agensi kerajaan.

26. Belanjawan negara

26.1. Jenis

26.1.1. Bajet Berimbang (Balanced)

26.1.1.1. Hasil = Perbelanjaan

26.1.2. Bajet Lebihan (Surplus)

26.1.2.1. Hasil > Perbelanjaan

26.1.3. Bajet Kurangan (Defisit)

26.1.3.1. Perbelanjaan > Hasil

26.2. Komponen

26.2.1. Komponen Hasil

26.2.2. Komponen Pinjaman

26.2.3. Komponen Perbelanjaan

26.2.3.1. Perbelanjaan Kerajaan

26.2.3.1.1. Perbelanjaan Mengurus

26.2.3.1.2. Perbelanjaan Tanggungan

26.2.3.1.3. Perbelanjaan Bekalan

26.2.3.1.4. Perbelanjaan Pembangunan

26.2.3.1.5. Perbelanjaan Pembangunan Langsung

26.2.3.1.6. Pinjaman

26.3. Asas Perundangan - Perkara 99 Perlembagaan Persekutuan

26.3.1. “Yang di Pertuan Agong hendaklah bagi tiaptiap tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi Perseekutuan untuk tahun itu, penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian sebelum permulaan tahun itu.”

26.4. Definasi

26.4.1. satu penyataan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan bagi tahun hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat.“

26.5. Konsep Asas

26.5.1.  1. Bajet/Belanjawan merupakan satu DOKUMEN PERANCANGAN STRATEGIK kerajaan.  2. Dokumen Belanjawan adalah produk kepada satu proses Belanjawan.

26.6. Elemen-elemen

26.6.1. Dasar-dasar, matlamat-matlamat dan strategi-strategi kerajaan yang akan dilaksanakan dalam tahun hadapan belanjawan

26.6.2. Program-program, aktiviti-aktiviti dan projek-projek yang akan dilaksanakan bagi mencapai strategi dan matlamat yang ditetapkan

26.6.3. Pengagihan sumber kewangan mengikut program-program, aktiviti-aktiviti dan projek-projek

26.6.4. Bagaimana dan berapa banya hasil yang dikutip untuk membiayai program-program, aktiviti-aktiviti yang dirancang

26.6.5. Jumlah pembiayaan dari sumber pinjaman, dan

26.6.6. Sasaran Prestasi output/impak.

27. Inflasi

27.1. Definisi

27.1.1. suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa

27.2. Cara Atasi

27.2.1. Menaikkan nisbah rizab berkanun

27.2.2. Menaikkan kadar bank atau kadar diskaun

27.2.3. Menjual surat jaminan kerajaan

27.2.4. Menaikkan Kadar cukai

27.2.5. Mengurangkan Perbelanjaan Negara

28. Pengangguran

28.1. Definisi

28.1.1. orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

28.2. Jenis

28.2.1. 1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

28.2.2. 2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

28.2.3. 3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

28.2.4. 4. Pengangguran Siklikal

28.3. Cara Mengatasi

28.3.1. Menurunkan nisbah rizab berkanun

28.3.2. Menurunkan kadar bank atau kadar diskaun

28.3.3. Membeli surat jaminan kerajaan

29. Hutang Negara

29.1. Definifi

29.1.1. Pinjaman kerajaan daripada sumber dalam negeri dan sumber luar negara

29.2. Jenis Pinjaman

29.2.1. Dalam Negeri

29.2.1.1. Bil Perbendaharaan

29.2.1.1.1. Pinjaman Jangka Pendek

29.2.1.1.2. Tempoh matang kurang daripada setahun

29.2.1.1.3. Sejenis resit dan nilai mukanya tetap nilainya.

29.2.1.2. Surat jaminan kerajaan

29.2.1.2.1. Pinjaman jangka panjang

29.2.1.2.2. Perjanjian bertulis antara kerajaan dengan peminjam

29.2.1.2.3. KWSP merupakan pelabur terbesar,di samping BSN

29.2.1.3. Sijil Pelaburan

29.2.1.3.1. Suatu bentuk pelaburan yang diadakan untuk institusi kewangan Islam seperti Bank Islam, Syarikat Takaful, dan Lembaga Tabung Haji.

29.2.1.3.2. Mendapat keuntungan dalam bentuk dividen.

29.2.2. Luar Negara

29.2.2.1. Pinjaman Pasaran

29.2.2.1.1. - Pinjaman yang diperoleh melalui penjualan alat kewangan seperti bon dan nota terapung di pasaran terbuka.

29.2.2.2. Pinjaman Projek

29.2.2.2.1. Bertujuan membiayai projek pembangunan yang memerlukan perbelanjaan yang besar

29.2.2.2.2. Pinjaman untuk membiayai projek pembangunan seperti Pembinaan jambatan Pulau Pinang

29.2.2.3. Kredit Pembekal

29.2.2.3.1. - Pinjaman dalam bentuk barang yang bayarannya ditangguhkan untuk suatu masa tertentu

29.3. Tujuan Pinjaman

29.3.1. 1. Menampung kekurangan hasil kerajaan

29.3.2. 2. Menampung perbelanjaan pembangunan ekonomi negara

29.3.3. 3. Pengagihan pendapatan melalui projek pembangunan

29.3.4. 4. Membiayai kelewatan kutipan hasil cukai

30. Free Trade Area (FTA) : MALAYSIA <->ASEAN

30.1. ASEAN FTA (1992)

30.1.1. Dikuatkuasa

30.1.1.1. 1 January 1993

30.1.2. Persetujuan Persefahaman

30.1.2.1. agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme on 28 January 1992 to eliminate tariffs and non-tariff barriers in the region

30.2. ASEAN-CHINA (2004)

30.3. ASEAN-KOREA (2006)

30.4. ASEAN-JEPUN (2008)

30.5. ASEAN-INDIA (2009)

30.6. ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND (i2009)

31. DONATE FOR THIS PROJECT: CIMB 7030809171 (Mohammad Hafiz Bin Hamzah)

32. Jenis2x Kewarganegaraan (Perkara 14-31)

32.1. a. Kuatkuasa undang-undang

32.1.1. Perkara 14(1) (a): setiap orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia (16 September 1963)

32.1.1.1. Syarat2x

32.1.1.1.1. a) Dia menjadi warganegara Persekutuan sebelum Hari Merdeka.

32.1.1.1.2. b) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan selepas bulan oktober 1962.

32.1.1.1.3. c) Dia dilahirkan di Persekutuan selepas bulan September 1962 dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan, atau dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara lain pada masa lahirnya.

32.1.1.1.4. d) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas hari Merdeka dan pada masa kelahirannya, bapanya seorang warganegara dan juga telah dilahirkan di Persekutuanbatau pada kelahiran itu berada dalam perkhidmatan kerajaan Persekutuan tau kerajaan sesebuah negeri.

32.1.1.1.5. e) Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas hari Merdeka dan pada hari kelahiran itu, bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiran itu di tempat pejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Singapura, sarawak, Brunei, tau Borneo Utara.

32.1.2. Perkara 14(1) (b): Seseorang yang diahirkan pada atau selepas hari Malaysia dan mempunyai mana-mana daripada kelayakan yang ditentukan dalam Bahagian II Jadual Kedua Perlembagaan Perekutuan

32.1.2.1. Syarat2x

32.1.2.1.1. a. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan.

32.1.2.1.2. b. Dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganeagara dan dilahirkan di Prsekutuan, atu pada masa kelahiran itu bapanya berkhidmat dengan Kerajaan persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri.

32.1.2.1.3. c. Dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiran itu dipejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku Brunei.

32.1.2.1.4. d. Dia dilahirkan di Singapura dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara.

32.1.2.1.5. e. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahirannya dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara.

32.2. b. Pendaftaran

32.2.1. Siapa yang Layak?

32.2.1.1. Perempuan yang bersuami (perkara 15(1))

32.2.1.1.1. Syarat2x

32.2.1.2. Seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun (Perkara 15(2))

32.2.1.2.1. Syarat2x

32.2.1.3. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan dilahirkan di Persekutuan sebelum hari Merdeka (Perkara 16)

32.2.1.3.1. Syarat2x

32.2.1.4. Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan biasanya bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia (Perkara 16A)

32.2.1.4.1. Syarat2x

32.3. c. Kemasukan(naturalisasi/perwarganegaraan)

32.3.1. perkara 19(1), seseorang yang berumur lebih daripada 21 tahun dan bukan warganegara malaysia boleh memohon kewarganegaraan Malaysia melalui kemasukan

32.3.1.1. Syarat2x

32.3.1.1.1. a) Dia telah bermastatutin di Persekutuan sekurang-kurangnya 10 tahun dalam tempoh 12 tahun sebelum tarukh permohonan itu.

32.3.1.1.2. b) Dia berniat hendak bermastatutin tetap di Persekutuan

32.3.1.1.3. c) Dia berkelakuan baik

32.3.1.1.4. d) Dia mempunyai pengetahuan yang memadai dalam Bahasa Melayu.

32.4. d. Percantuman wilayah

32.4.1. Menurut perkara 22, jika sesebuah wilayah baru dimasukkan ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia (16 September 1963), parlimen boleh melalui undang- undang menentukan warganegara wilayah itu yang akan menjadi warganegara Malaysia atas sebab hubungan mereka dengan wilayah itu dan tarikh mulanya mereka akan menjadi warganegara.

33. Hasil Perkongsian Program Outreach SPA

33.1. Apa yang akan berlaku Selepas Examonline SPA PTD M41?

33.1.1. 1) Result exam kluar paling awal sminggu dari tarikh exam. This session result dijangka 26.01.2016

33.1.2. 2) kadet PTD Akan jalani latihan selama setahun sblum di serap masuk government.. Lulus sahaja kadet, calon officially bekerja bwh government (bukan kontrak)

33.1.3. 3) ujian PAC dijalankan selama 2 hari 1 mlm mengikut zon.

33.1.4. 4) Tidak dibenarkan bermalam di INTAN jika tidak lepas BMI, Ujian tekanan darah, dan ujian fizikal yg lain.

33.1.5. 5) BMI 20-26 shja..tiada larian 2.4 km dlm masa 15 minit.,

33.1.6. 6) larian 2.4km diganti dgn bleep test.

33.1.7. 7) elaun RM2000 Jika x lulus semasa menjalani kadet ptd dlm masa setahun, elaun yg diterima kena bayar balik

33.1.8. 8) % lulus 65% tapi depends jgk kalau terlalu ramai yang lulus, grade akan dinaikkan.

33.1.9. 9) hanya 10% calon dipilih based on bidang teknikal .90% Dari bidang ekonomi,sastera,account, bisnes administration

33.1.10. 10) pemilihan sesi ini amat ketat, BMI,fitness semua kena tip top

34. Kementerian Pendidikan (Sepintas lalu)

34.1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

34.1.1. JASMANI

34.1.2. EMOSI

34.1.3. ROHANI

34.1.4. INTELEK

34.2. IMBASAN SEJARAH

34.2.1. Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan

34.2.1.1. Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan

34.2.1.2. Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama

34.2.1.3. Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia

34.2.1.4. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

34.2.2. Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini

34.2.2.1. Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

34.2.2.2. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini

34.2.2.3. Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

34.2.2.4. Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

34.2.2.5. Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

34.2.2.6. Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

34.2.3. Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979

34.2.3.1. Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

34.2.3.2. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini

34.2.3.3. Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

34.2.3.4. Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

34.2.3.5. Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

34.2.3.6. Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

34.2.4. Rang Undang Undang Pendidikan 1995

34.2.4.1. Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara

34.2.4.2. Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan

34.2.4.3. Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun

34.2.4.4. Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan

34.2.4.5. Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan

34.2.4.6. Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

34.3. Dasar2x

34.3.1. Dasar Pendidikan Kebangsaan

34.3.2. Dasar 1Murid 1SSukan (1M1S_

34.3.3. Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

34.4. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

35. Perkara WAJIB AMBIL PERHATIAN SEBELUM EXAMONLINESPA PTD M41

35.1. 1. Pastikan internet ok.

35.2. 2. Laptop atau tablet boleh on.

35.3. 3. Jangan lupa link server exam dan angka giliran/password anda (dalam email daripada SPA). Simpan.

35.4. 4. Calculator kertas conteng, pen pencil.

35.5. 5. Duduk depan pc kul 7.30 mlm (1/2 jam sebelum waktu sebenar exam : 8:00 malam) seboleh-bolehnya… Tenangkan diri

35.6. 6. YANG PALING PENTING : Jangan Lupa mind map. Buka siap2x: https://www.mindmeister.com/633815884/examonlinespa-ptd-m41-januari-19-01-2016

36. Dasar-dasar Negara Malaysia

37. Dasar Pembangunan Negara SEPINTAS LALU

38. Teknologi Hijau

39. Hal-hal Kenegaraan

40. Perlembagaan Malaysia

40.1. FULL LIST

40.2. Ciri2x

40.2.1. 183 Perkara

40.2.2. Undang-undang tertinggi di Malaysia

40.3. Asas

40.3.1. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

40.3.2. Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957.

40.4. Perkara2x PENTING

40.4.1. PERKARA 10 - hak warganegara Malaysia dalam bercakap, berhimpun dan berpersatuan

40.4.2. PERKARA 11 - Islam merupakan Agama Persekutuan. Sungguh pun begitu agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan

40.4.3. PERKARA 152 - bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu

40.4.4. PERKARA 153 - hak kepada Yang di-Pertuan Agong, bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Malaysia.

41. PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN (GTP)

41.1. Objektif

41.1.1. Penyampaian Perubahan asas ke seluruh Negara

41.1.2. Mendahulukan perkara yang menjadi kebimbangan rakyat

41.2. Struktur

41.2.1. Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREAS)

41.2.1.1. Bidang-bidang

41.2.1.1.1. 1.Reducing Crime/Mengurangkan Jenayah - Menteri Dalam Negeri

41.2.1.1.2. 2. Improving Student Outcomes/Memastikan Pendidikan Berkualiti - Menteri Pelajaran

41.2.1.1.3. 4. Improving Rural Development/Mempertingkatkan Pembangunan Luar Bandar - Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

41.2.1.1.4. 3. Fighting Corruption Membanteras Rasuah - Menteri di Jabatan Perdana Menteri

41.2.1.1.5. 5. Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar - Menteri Pengangkutan

41.2.1.1.6. 6. Cost of Living/Menangani Kos Sara Hidup - Timbalan Perdana Menteri

41.2.1.1.7. 7. Raising Living Standards of Low Income Households/Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah - Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

41.2.2. Bidang Keberhasilan Utama Kementerian (MKRA)

42. Bentuk Sekatan Perdagangan Antarabangsa

42.1. Tarif @ Duti Import

42.2. Kuota

42.3. Subsidi

42.4. Kawalan Pertukaran Asing

42.5. Embargo

42.6. Sekatan bukan ekonomi

43. NO. TELEFON URUSETIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN SPA YANG PATUT DIHUBUNGI JIKA SERVER DOWN

43.1. 03-8885 6344

43.2. 03-8885 6304

43.3. 03-8885 6321

43.4. 03-8885 6474

43.5. 03-8885 6303

44. examonlineSPA

44.1. SUKATAN PELAJARAN

44.2. TATACARA MENDUDUKI PEPERIKSAAN ONLINE (MANUAL PENGGUNA)

44.3. PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN ONLINE (YOUTUBE)