Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Органели by Mind Map: Органели

1. Одномембранні

1.1. Ендоплазматична сітка

1.1.1. Шорсткий (гранулярний) ендоплазматичний ретикулум

1.1.1.1. Синтез білків і виробництво мембран

1.1.2. гладкий (агранулярний) ендоплазматичний ретикулум.

1.1.2.1. Синтез ліпідів і фосфоліпідів, жирних кислот і стероїдів, відіграє важливу роль у вуглеводному обміні, знезараженні клітин і запасанні кальцію.

1.2. Комплекс Гольджи

1.2.1. Одномембранна органела, утворена із десятків сплющених дископодібних цистерн, мішечків, трубочок, везикул

1.2.2. 1. Накопичення та модифікування макромолекул, які синтезуються в ЕПС. 2. Утворення складних секретів і секреторних везикул. 3. Синтез і модифікація вуглеводів, утворення глюкопротеїдів. 4.Утворення лізосом. 5.Утворення пероксидом. 6. Оновлення плазмалеми

1.3. Лізосоми

1.3.1. Невеликі круглі тільця, відмежовані мембраною

1.3.2. Беруть участь у видаленні частин клітини, цілих клітин та органів, що відмирають у процесі життєдіяльності.

1.4. Вакуолі

1.4.1. Великі пухирці або порожнини цитоплазмі рослинних клітин, заповнені водним вмістом

1.4.2. В вакуолях можуть накопичуватися продукти метаболізму. Алкалоїди і таніни виконують захисну функцію, запобігаючи виїданню таких рослин тваринами.

1.5. Пароксисоми

1.5.1. Універсальний органоїд еукаріотичних клітин, мембранні бульбашки

1.5.2. Пероксисомрозщеплення дволанцюгових жирних кислот, які надходять до клітин з їжею

2. Двомембранні

2.1. Мітохондрії

2.1.1. Двомембранні напівавтономні структури видовженої форми. Зовнішня мембрана гладенька, внутрішня утворює складки (кристи), що збільшують її поверхню. Усередині мітохондрії заповнені матриксом, у якому знаходяться кільцева молекула ДНК, РНК, рибосоми

2.1.2. Синтез АТФ

2.2. Пластиди

2.2.1. Хлоропласти

2.2.1.1. Напівавтономні двомембранні органели зеленого кольору. У хлоропластах відбувається процес фотосинтезу. На мембрані тілакоїда відбуваються реакції світлової фази фотосинтезу, а в стромі - темнової.

2.2.2. Хромопласти

2.2.2.1. Двомембранні сферичні органели, що містять пігменти жовтого, жовтогарячого, червоного кольорів. Вони надають забарвлення квітам і плодам; утворюються з хлоропластів.

2.2.3. Лейкопласти

2.2.3.1. Лейкопласти - безбарвні пластиди, містять запасні поживні речовини, на світлі можуть перетворюватись на хлоропласти.

3. Немембранні

3.1. Рибосоми

3.1.1. Біосинтез білків

3.1.2. Овальні тільця, що складаються з двох неоднакових субодиниць і побудовані з РНК і білка

3.2. Клітинний центр

3.2.1. Складається з 1-2 центріолей (утворені міофібрилами, мають циліндричну форму), оточених щільним шаром цитоплазми (центросферою)

3.2.2. Визначає орієнтацію веретена поділу клітини, бере участь у розходженні хромосом під час поділу клітини

3.3. Мікротрубочки

3.3.1. Циліндричні структури, побудовані із 7-15 ниток білка тубуліну

3.3.2. Утворюють цитоскелет, війки, джгутики, центріолі; забезпечують транспорт речовин у клітині