Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
אלכסנדר הגדול by Mind Map: אלכסנדר הגדול

1. נהיה מלך בגיל 20

2. החלום שלו להשמיד את האמפרייה הפרסית

2.1. להשלים את משימתו של אביו.

2.1.1. הפרסים סחטו אותם

2.2. הפרסים סחטו אותם

3. היה חכם

3.1. היה לו מורה שהו פילוסוף

4. שיטת לחימה פלנקס

5. קרב 1

5.1. קרב גרניקוס

5.1.1. המלך הפרסי לא ידע לאבחן נכון את כוחו של אלכסנדר מוקדון

6. קרב 2

6.1. קרב גאוגמלה

6.1.1. הצבא של אלכסנדר מוקדון היה חזק והכניע את הצבא השני

7. קרב 3

7.1. קרב איסוס

7.1.1. שיטת המלחמה

7.2. לאחר הקרב הוא הפך להיות שליט של אימפריה

7.2.1. התחתן עם נשים פרסיות

7.2.2. השפיע על יוון כולה

7.2.3. הרג את חברו היחיד

7.2.4. הפך להיות מנהיג מרושע

7.2.5. הקים ערים מעורבות

7.2.6. לימד את הפרסים את השפה היוונית

7.2.7. המציא את התרבות ההנליסטית

7.2.7.1. נושא המחקר

7.2.7.2. השפה

7.2.7.3. החגים המשולבים

7.2.7.4. עיר מתוכננת

7.2.7.5. פריחה מדעית

7.2.7.6. בנייה מפוארת