Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Content zoekprofiel, v1.3 by Mind Map: Content zoekprofiel, v1.3
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Content zoekprofiel, v1.3

4. Technisch

4.1 Bestandsformaat

4.2 Bestandsgrootte

4.3 Locatie

4.4 Technische vereiste

4.5 Installatie aanwijzingen

4.6 Aanvullende technische vereisten

4.7 Duur

1. Algemeen*

1.1 Identificatie*

1.1.1 Schemanaam*

1.1.2 Identificatiecodes*

1.2 Titel*

1.3 Taal*

1.4 Omschrijving*

1.5 Trefwoord*

1.6 Dekking

1.7 Structuur

1.8 Aggregatieniveau*

Aggregatieniveau 1: Fragment

Aggregatieniveau 2: Informatie-object, toets

Aggregatieniveau 3: Leereenheid

Aggregatieniveau 4: Cursus

2. Levenscyclus*

2.1 Versie*

2.2 Status

draft: ontwerp

final: definitieve versie

revision: herziene versie

not available: niet beschikbaar

2.3 Bijdrage

LOM*

3. Metametadata*

3.1 identificatie

3.2 Bijdrage

3.3 Metadataschema**

LOM waarde*

czp waarde*

3.4 Taal

6. Rechten*

6.1 Kosten*

ja

nee

6.2 Auteursrechten en andere beperkingen*

ja

nee

6.3 Omschrijving*

7. Relatie

7.1 Soort

7.2 Bron

8. Annotatie

8.1 Persoon of organisatie

8.2 Datum

8.3 Omschrijving

5. Educatief*

5.1 Soort interactiviteit

5.2 Soort leermateriaal*

evaluatie- en toetsmateriaal

gesloten opdracht

open opdracht

verkennings- en onderzoeksmateriaal

handleiding

informatiebron

gereedschap

5.3 Interactieniveau

5.4 Semantische dichtheid

5.5 Beoogde gebruiker*

teacher: leraar

author: auteur

learner: leerling/ student

manager: beheerder

5.6 Context*

VVE

SBaO

SO

PO

VO

BVE

HBO

WO

bedrijfsopleiding

5.7 Beoogde leeftijdsgroep*

5.8 Moeilijkheidsgraad

5.9 Studiebelasting

5.10 Omschrijving

5.11 Taal

9. Classificatie*

9.1 Doel*

discipline: discipline, Vakgebied, taal, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch, Russisch, Italiaans, Fries, klassieke talen, Latijn, Grieks, overige talen, wereldoriƫntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, biologie, natuurkunde, scheikunde, milieu, techniek, mens en cultuur, kunst en cultuur, dans, drama, muziek, beeldende vorming, handenarbeid, tekenen, schilderen, audio visuele vorming, textiele werkvormen, schrijven, informatie- en communicatietechnologie, filosofie, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, sociale vaardigheid, verkeer, verzorging, maatschappijleer, management en organisatie, economie, wiskunde, rekenen, overige disciplines, Vakaanduidingen VO, algemeen vormende vakken, aardrijkskunde, algemene natuurwetenschappen, Arabisch, beeldende vorming, biologie, Chinees, culturele en kunstzinnige vorming, dans, drama, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, Fries, geschiedenis, godsdienst, Grieks, handvaardigheid, informatica, Italiaans, klassieke culturele vorming, kunst, Latijn, letterkunde, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, management en organisatie, muziek, natuur, leven en technologie, natuurkunde, Nederlands, Portugees, Russisch, scheikunde, Spaans, techniek, tekenen, textiele vormgeving, Turks, verzorging, wiskunde, beroepsgerichte vakken, administratie, agrarische bedrijfseconomie, agrarische techniek, bloembinden en schikken, bouwtechniek - fijnhoutbewerking, bouwtechniek - metselen, bouwtechniek - schilderen, bouwtechniek - timmeren, bouwtechniek breed, consumptief - bakken, consumptief - horeca, consumptief-breed, dierhouderij en verzorging, grafimedia, groene ruimte, handel en administratie, handel en verkoop, ict-route, installatietechniek, installektro, landbouw breed, metaaltechniek, metalektro, mode en commercie, plantenteelt, sport, dienstverlening en veiligheid, techniek breed, technologie in de gemengde leerweg, transport en logistiek, uiterlijke verzorging, verwerking agrarische producten, voertuigentechniek, zorg en welzijn breed

idea: idee

prerequisite: vereiste

educational objective: leerdoel

accessibility restrictions: toegankelijkheid beperkingen

educational level: leerniveau, SBaO, SO, cluster 1 (visuele beperkingen), cluster 2 (auditieve beperkingen), cluster 3 (motorische/verstandelijke beperkingen), cluster 4 (ontwikkelingsachterstand), PO, po_groep 1, po_groep 2, po_groep 3, po_groep 4, po_groep 5, po_groep 6, po_groep 7, po_groep 8, VO, praktijkonderwijs, VMBO, vmbo_bl 1, vmbo_kl 1, vmbo_gl 1, vmbo_tl 1, vmbo_bl 2, vmbo_kl 2, vmbo_gl 2, vmbo_tl 2, vmbo_bl 3, vmbo_kl 3, vmbo_gl 3, vmbo_tl 3, vmbo_bl 4, vmbo_kl 4, vmbo_gl 4, vmbo_tl 4, vmbo_lw, HAVO, VWO, VVE, HBO, WO, MBO, bedrijfsopleiding

skill level: vaardigheidsniveau

security level: beveiligingsniveau

competency: competentie

9.2 Taxonpad*

9.2.1 Bron*

9.2.2 Taxon*, 9.2.2.1 Identificatiecode, 9.2.2.2 Lemma

9.3 Omschrijving

9.4 Trefwoord