Змістовий модуль 2. Графічні, мультимедійні та інтерактивні технології 6.030102 «Психологія»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Змістовий модуль 2. Графічні, мультимедійні та інтерактивні технології 6.030102 «Психологія» by Mind Map: Змістовий модуль 2. Графічні, мультимедійні та інтерактивні технології 6.030102 «Психологія»

1. Лекція 3. Графічні редактори та мультимедійні технології в організаційній діяльності психолога

1.1. 1. Технологія створення графічних зображень

1.2. 2. Особливості організації та обробки графічних зображень в растрових і векторних редакторах

1.3. 3. Технологія мультимедіа

2. Лекція 4. Інтерактивні та інтелектуальні інформаційні технології

2.1. 1. Інтерактивні інформаційні технології

2.2. 2. Інтелектуальні інформаційні технології

3. Лабораторна робота 4. Технології обробки графічних зображень

3.1. Файл Microsoft Office Word: «1_ Можливості векторних графічних редакторів»

3.2. Файл «2_Звіт 4»

3.3. Тестове завдання до лабораторної роботи 4

4. Лабораторна робота 5. Організація та обробка електронних повідомлень засобами мультимедіа

4.1. Файл Microsoft Office Word «1_ Створення мультимедійних засобів»

4.2. Файл PowerPoint «2_Презентація до лабораторної роботи 5»

4.3. Тестове завдання до лабораторної роботи 5

5. Лабораторна робота 6. Організація та обробка електронних повідомлень засобами SMART Notebook

5.1. Файл «1_Можливості програми SMART Notebook»

5.2. Файли, експортовані у формати PDF і PowerPoint.

5.3. Тестове завдання до лабораторної роботи 6

6. Лабораторна робота 7. Інтелектуальні інформаційні технології

6.1. Файл Microsoft Office Word «1_ Матеріали до презентації Prezi.com»

6.2. Файл Prezi.com «2_ Можливості програми Prezi.com».

6.3. Тестове завданнядо лабораторної роботи 7

7. Модульна контрольна робота 2