Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BLUETOOTH by Mind Map: BLUETOOTH

1. DEFINICIJA

1.1. BREZŽIČNA TEHNOLOGIJA

1.2. LAHKA IN MAJHNA STROJNA OPREMA

1.3. ENOSTAVNA IN UDOBNA UPORABA

1.4. NIZKA PORABA IN NAPAJALNE NAPETOSTI

2. ZGODOVINA

2.1. 1994 ZAČETEK RAZISKOVANJA ALTERNATIVE KABLOM

2.2. 1998 SKUPINA BLUETOOTH

2.3. 1999 VERZIJA 1.0

2.4. HARALD BLATAND (POIMENOVANJE)

3. DELOVANJE

3.1. FREKVENČNI PAS: 2,4GHz do 2,5GHz

3.2. BLUETOOTHOVI MODULI

3.3. GAUSSOVA FREKVENČNA MODULACIJA

3.4. TOKOKROGOVNO IN PAKETNO PREKLAPLJANJE

4. INTERFERENCA

4.1. SREČANJE DVEH ALI VEČ FREKVENC

4.2. ZAPOREDNO MENJAVANJE FREKVENC

5. PROTOKOLNI SKLAD

5.1. SERIJA SLOJEV ZA KOMUNIKACIJO NAPRAV

5.2. VZPOSTAVITEV POVEZAVE PREKO FHS PAKETOV MED NAPRAVAMI

5.3. VZPOSTAVITEV ZVETE PREKO SDP PROTOKOLA

5.4. VZPOSTAVITEV ACL IN SCO POVEZAVE ZA PRENOS PODATKOV, GOVORA IN GLASBE

5.5. VZPOSTAVITEV L2CAP PROTOKOLA ZA MULTIPLEKSIRANJE POVEZAV

5.6. LM PROTOKOL NASTAVI POVEZAVI PARAMETRE

6. NAPRAVE

6.1. NADREJENE

6.1.1. DOLOČANJE ZAPOREDJA SKAKANJA

6.1.2. OMOGOČANJE ODDAJE PODREJENI NAPRAVI

6.2. PODREJENE

6.2.1. SIHRONIZACIJA K NADREJENI NAPRAVI

6.2.2. OMOGOČANJE POŠILJANJA

7. RAZREDI RADIJSKIH ODDAJNIH MOČI

7.1. RAZRED 1: 100M

7.2. RAZRED 2: 2,5M

7.3. REZRED 3: 1M

8. VARNOST IN VPLIV NA ZDRAVJE

8.1. ALGORITEV SAFER+ (128 BITNI KLJUČ)

8.2. PSEVDO NAKLJUČNO SKAKANJE FREKVENC

8.3. PREŠIBKE NAPRAVE ZA VPLIV NA ZDRAVJE