งดเหล้าเข้าพรรษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
งดเหล้าเข้าพรรษา by Mind Map: งดเหล้าเข้าพรรษา

1. ข้อเสียของการดื่มเหล้า

1.1. ก่อให้เกิดอาชญากรรม

1.2. ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ

1.3. ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม

1.4. กระตุ้นให้เกิดมะเร็ง

1.5. ทำให้สิ้นเปลืองเงิน

1.6. ผิดศีลข้อที่ 5

1.7. การทำงานต่างๆขาดประสิทธิภาพ

1.8. เป็นสาเหตุนำไปสู่อบายมุขอื่นๆ

2. วิธีจะช่วยลดการดื่มเหล้า

2.1. ออกกฎหมาย

2.1.1. ควบคุมเวลาเปิดปิดสถานบันเทิง

2.1.2. ควบคุมอายุผู้ซื้อ

2.1.3. ห้ามขายบริเวณสถานศึกษาและสถานที่สำคัญ

2.2. การรณรงค์ตามสถานที่สำคัญ

2.2.1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

2.2.2. สวนลุมพินี

2.2.3. ตลาดนัดสวนจัตุจักร

2.2.4. ตลาดนัดสวนจัตุจักร

2.2.5. สยามสแควร์

2.3. การปลูกฝัง

2.3.1. โดยผู้ปกครอง

2.3.2. โดยอาจารย์

2.4. กิจกรรมส่งเสริมการเลิกเหล้า

2.4.1. การให้รางวัลแก่ผู้ที่เลิกเหล้า

2.5. งดการเผยแพร่สื่อของแอกอฮอล์ทุกประเภท