Države, ratovi i međunarodni odnosi

Shema za prijedlog kurikuluma nastavnog predmeta Povijest (inačica 1.1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Države, ratovi i međunarodni odnosi by Mind Map: Države, ratovi i međunarodni odnosi

1. Pojedina tema se može poučavati u prosjeku oko 22 sata

2. Jedno od tematskih područja za modernu i suvremenu povijest

3. Primjeri mogućih tema

3.1. Proljeće naroda: 1848./1849. u Europi i Hrvatskoj

3.2. Hrvatska i Habsburška Monarhija u vrijeme Franje Josipa I.

3.3. Građanski rat u SAD-u

3.4. Kolonijalizam u 19. i 20. stoljeću

3.5. Prvi svjetski rat - “Veliki rat”

3.6. Versajska Europa

3.7. Kovanje mira: Liga naroda i Ujedinjeni narodi

3.8. Politički odnosi u Kraljevini SHS/ Jugoslaviji

3.9. Velike bitke Drugog svjetskog rata

3.10. Hrvatska u Drugom svjetskom ratu

3.11. Sukob Tito – Staljin

3.12. Kina - od nebeskog carstva do sile 21. stoljeća

3.13. Genocidi 20. stoljeća i Holokaust

3.14. Franjo Tuđman i osamostaljenje Hrvatske

3.15. Domovinski rat

4. * Isječak iz opisa teme: Učenik istražuje politički razvoj pojedinih država te međunarodne odnose u 19., 20. i 21. stoljeću, uključujući položaj Hrvatske u različitim državnim zajednicama te stvaranje i razvoj samostalne Hrvatske. Proučava kako su rezultati i posljedice tih ratova utjecali na uspostavu međunarodnih poredaka i pokretanje mirovnih inicijativa. Analizira značaj ratova 20. stoljeća za Hrvatsku, uključujući Prvi i Drugi svjetski rat te Domovinski rat.