“เล่าเรื่องเมืองไทย”

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
“เล่าเรื่องเมืองไทย” by Mind Map: “เล่าเรื่องเมืองไทย”

1. Geistesblitz Tools

2. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

3. ภาคเหนือ

3.1. พระธาตุดอยตุง ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์

3.1.1. more...

3.2. ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

3.2.1. Offline Mode

3.2.2. Email & SMS Gateways

3.2.3. Compare Editions

3.3. อำเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.4. สวนสัตว์เชียงใหม่

4. เทศกาลในเมืองไทย

4.1. ทางศาสนา

4.1.1. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา มาฆบูชา วิสขบูชา

4.1.2. เข้าพรรษา

4.1.3. ออกพรรษา

4.2. สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

4.3. ลอยกระทง

4.4. กิเจ จังหวัดภูเก็ต

4.5. แข่งเรือยอกอ จังหวัดนราธิวาส

4.6. วิ่งควายชลบุรี

5. เอกลักษณ์ของเมืองไทย

5.1. ด้านภาษา

5.1.1. มีตัวอักษรไทย

5.1.2. มีภาษาพูด

5.2. ด้านวัฒนธรรม

5.2.1. การไหว้

5.2.2. การทำความเคารพผู้ใหญ่

5.3. ด้านการแต่งกาย

5.3.1. ชุดพื้นเมืองของ4ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้

5.4. เป็นเมืองแห่ง สยามเมืองยิ้ม

6. สถานที่ท่องเที่ยว

6.1. ภาคกลาง

6.1.1. วัดเก่า จังหวัดอยุธยา

6.1.2. น้ำตก น้ำพุต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรี

6.1.3. หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

6.1.4. ตลาดน้ำอัมพวา

6.1.5. ตลาดสามชุก

6.1.6. วัดไร่ขิง ตลาดน้ำดอนหวาย

6.2. ภาคอีสาน

6.2.1. บั้งไฟพญานาค จังหวัดยโสธร

6.2.2. แม่น้ำโขง

6.2.3. ทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ

6.2.4. ภูกระดึง จังหวัดเลย

6.2.5. เขาใหญ่

6.3. ภาคใต้

6.3.1. หมู่เกาะต่างๆ เกาะพีพี เกาะสิมิลัน เกาสมุย พงัน

7. ของกินเมืองไทย

7.1. ผลไม้ต่างๆ ทุเรียน มังคุด เงาะ ฝรั่ง น้อยหน่า

7.2. อาหาร ส้มตำ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง น้ำพริกต่างๆ

7.3. ขนมไทย ลูกชุบ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด

7.4. ของกินขึ้นชื่อตามสถานที่ต่างๆในเมืองไทย