Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

“เล่าเรื่องเมืองไทย” by Mind Map: “เล่าเรื่องเมืองไทย”
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

“เล่าเรื่องเมืองไทย”

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

เทศกาลในเมืองไทย

ทางศาสนา

ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา มาฆบูชา วิสขบูชา

เข้าพรรษา

ออกพรรษา

สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย

ลอยกระทง

กิเจ จังหวัดภูเก็ต

แข่งเรือยอกอ จังหวัดนราธิวาส

วิ่งควายชลบุรี

เอกลักษณ์ของเมืองไทย

ด้านภาษา

มีตัวอักษรไทย

มีภาษาพูด

ด้านวัฒนธรรม

การไหว้

การทำความเคารพผู้ใหญ่

ด้านการแต่งกาย

ชุดพื้นเมืองของ4ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้

เป็นเมืองแห่ง สยามเมืองยิ้ม

สถานที่ท่องเที่ยว

ภาคเหนือ

พระธาตุดอยตุง ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์, more...

ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย, Offline Mode, Geistesblitz Tools, Email & SMS Gateways, Compare Editions

อำเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

สวนสัตว์เชียงใหม่

ภาคกลาง

วัดเก่า จังหวัดอยุธยา

น้ำตก น้ำพุต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรี

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดสามชุก

วัดไร่ขิง ตลาดน้ำดอนหวาย

ภาคอีสาน

บั้งไฟพญานาค จังหวัดยโสธร

แม่น้ำโขง

ทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ

ภูกระดึง จังหวัดเลย

เขาใหญ่

ภาคใต้

หมู่เกาะต่างๆ เกาะพีพี เกาะสิมิลัน เกาสมุย พงัน

ของกินเมืองไทย

ผลไม้ต่างๆ ทุเรียน มังคุด เงาะ ฝรั่ง น้อยหน่า

อาหาร ส้มตำ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง น้ำพริกต่างๆ

ขนมไทย ลูกชุบ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด

ของกินขึ้นชื่อตามสถานที่ต่างๆในเมืองไทย