Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Samhällsekenomi by Mind Map: Samhällsekenomi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Samhällsekenomi

Konjunktioner

Svängningar i ekonomin

Högkonjuktur

Lågkonjuktur

Finanspolitik

Drivs av finansdepartementet

Styr skatterna och bidrag

Motverkar konjuktursvängningar

Penningspolitik

Drivs av Riksbanken

Reporäntan styr

Försöker jämna ut konjukturerna och hålla inflationen runt 2%

Globalisering

Spridning av --- över världen

-+

Multinationella företag

Finanskrisen

2007-2008

Det blev (för) enkelt att ta stora lån i USA

Europeiska banker investerade i Amerikanska

HDI

Human Development Index

Välstånd

BNP per capita

Bruttonationalprodukt

Värdet på allt ett land producerar

Inte riktigt bra

Strukturförändring

Jordbruksamhälle --> Industrisamhälle

Skyndas på genom globaliseringen

Ekonomiska kretsloppet

Inflation är dåligt för att...

Sparade pengar förlorar i värde, vilket gör sparandet man har gjort meningslöst

Svenska varor blir dyrare