Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Samhällsekenomi by Mind Map: Samhällsekenomi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Samhällsekenomi

Konjunktioner

Svängningar i ekonomin

Högkonjuktur

Bättre tider

Folk har mycket pengar, Folk lånar mer än de sparar eftersom räntan är låg

Efterfrågan är stor, Mycket produceras och konsumeras, Värdet på pengarna minskar (Inflationen ökar)

Låg arbetslöshet, Offentliga sektorn får mycket skatteintäkter

Kan leda till lågkonjuktur

Lågkonjuktur

Sämre tider

Folk har lite pengar, Folk sparar mer än de lånar eftersom räntan är hög

Efterfrågan är liten, Mycket lite produceras och konsumeras, Värdet på pengarna ökar (Inflationen minskar)

Hög arbetslöshet, Offentliga sektorn får nästan inga skattepengar, Tvingas göra nedskärningar som att sänka löner eller sparka lärare, sjuksköterskor...

Kan leda till högkonjuktur

Finanspolitik

Drivs av finansdepartementet

Styr skatterna och bidrag

Lågkonjuktur, Bidragen höjs, Skatterna sänks, Folk och företag får mer pengar - Fler investerar - Ekonomin sätts igång

Högkonjuktur, Bidragen sänks, Skatterna höjs, Folk och företag får mindre pengar - Färre investerar - Inflationen sänks

Motverkar konjuktursvängningar

Penningspolitik

Drivs av Riksbanken

Reporäntan styr

Lågkonjuktur, Räntan sänks, Uppmanar folk att låna och börja investera istället för att spara

Högkonjuktur, Räntan höjs, Uppmanar folk att spara istället för att låna och konsumera

Försöker jämna ut konjukturerna och hålla inflationen runt 2%

Globalisering

Spridning av --- över världen

Varor & Tjänster

Information

Ideologier

Folk

-+

Nackdelar, Företag utnyttjar fattiga länders naturresurser och arbetare, Folk får dåliga arbetsvilkor och dålig lön, Kan inte protestera eftersom, Desperata invånare, Dålig lagskriftning och fackföreningar, Det finns inga resurser kvar till de som bor där, Tex. vatten, Billiga varor leder till att flera konsumerar och mer produceras, Ökad miljöförstöring, Ökat ohållbart utnyttjande av naturresurser, Små företag kan inte konkurrera med stora företag i låglöneländer, Fabriker i västvärlden stängs eftersom det kostar för mycket att producera där, Folk förlorar sina jobb där, Skillnaden mellan samhällsskikten ökar, Rika blir rikare, fattiga blir fattigare, Det politiska läget blir oroligt, Risk för protester & revolution, Illegal handel mellan länder ökar, Tex. Drog och människohandel

Fördelar, Teknik, varor och andra bra grejer sprids, Höjer levnadstandarden, Många i fattiga länder får jobb, Blir rikare/mindre fattiga, Fler får råd med olika varor och tjänster eftersom de blir billigare, Fler får tillgång till mat, vatten, internet..., Enklare att flytta till ett annat land, Möjligt att fly från dåliga omständigheter som krig, brist på jobb eller brist på utbildning

Multinationella företag

Finanskrisen

2007-2008

Det blev (för) enkelt att ta stora lån i USA

Många tog bolån och köpte dyra hus, Det börjades bygga massa nya hus, och då sjönk huspriserna, De som hade tagit lån kan inte sälja sina hus eftersom priserna sjönk, Man kunde inte betala tillbaka sina skulder till bankerna

Europeiska banker investerade i Amerikanska

HDI

Human Development Index

Välstånd

BNP per capita

Livslängd

Utbildning

BNP per capita

Bruttonationalprodukt

Värdet på allt ett land producerar

Delat på antalet invånare

Inte riktigt bra

Skillnaden mellan rika och fattiga kan vara stor, Många kan ha det dåligt fast värdet är högt

Strukturförändring

Jordbruksamhälle --> Industrisamhälle

Skyndas på genom globaliseringen

Ekonomiska kretsloppet

Inflation är dåligt för att...

Sparade pengar förlorar i värde, vilket gör sparandet man har gjort meningslöst

Svenska varor blir dyrare

Export minskar