Napoleon Bonaparte

Umna mapa za 11. nastavak kolumne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Napoleon Bonaparte by Mind Map: Napoleon Bonaparte

1. Republika

1.1. Bastilja

1.2. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

1.3. Napoleonov talijanski pohod

1.4. Napoleonov egipatski pohod

2. Carstvo

2.1. Direktorij

2.2. Konzulat

2.3. Carstvo

3. Interpretacije i perspektive

3.1. Prognan na Elbu

3.2. "Korzikanski krokodil raspušta skupštinu žaba"

3.3. Napoleon na Sv. Heleni

4. Posljedice

4.1. Građanski zakonik

4.2. Ukinuo Dubrovačku Republiku