Емпіричні методи наукових досліджень

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Емпіричні методи наукових досліджень by Mind Map: Емпіричні методи наукових досліджень

1. Спостереження

1.1. Приклад спостереження: спостереження за сезонною міграцією птахів у дикій природі

2. Експеримент

2.1. Експеримент також у багатьох випадках є джерелом нових теоретичних даних, які розвиваються на базі результатів проведеного досліду або законів, що виходять з нього.

2.2. Приклад експеременту: наелектризування волосся за допомогою ебонітової палички.

3. Порівняння

3.1. По-перше, порівняння має здійснюватися за наявності об’єктивної спільності між об’єктами, явищами та процесами, а по-друге – за найважливішими, суттєвими ознаками.

3.2. Приклад порівняння: порівняння мітозу і мейозу для вивчення їх особливостей.

4. Вимірювання

4.1. Приклади вимірювання:

4.1.1. вимірювання температури;

4.1.2. вимірювання довжини;

4.1.3. вимірювання ваги.

5. Органолептичні методи

5.1. Інвентаризація

5.1.1. Приклад: підрахунок кількості осіб певного виду через сталий проміжок часу

5.2. Контрольні заміри робіт

5.2.1. Приклад: контрольні заміри успішності учнів

5.3. Вибіркові спостереження

5.3.1. Приклад: на основі спостереження за інфікованою капустою можна зробити висновок про стан та лікування сусідньої капусти на грядці.

5.4. Суцільні спостереження

5.4.1. Приклад: перепис населення.

5.5. Технологічні дослідження

5.5.1. Приклад: перевірка якості продукції, яку випускають, її відповідності технічним умовам

5.6. Експертизи

5.6.1. Приклад: визначення хімічного складу піску.

6. Розрахунково-аналітичні методи

6.1. Функціонально-вартісний аналіз

6.1.1. Приклад: аналіз ціни-якості товару

6.2. Економічний аналіз

6.3. Статистичні розрахунки

6.3.1. Приклад: вирахування середнього балу учнів 9-го класу у школі.

7. Документалістика

7.1. Інформаційне моделювання

7.1.1. Приклад: художній портрет літературного героя.

7.2. Дослідження документів

7.2.1. Приклад: вивченння документів архіву для встановлення істиності певної ісоричної події описаної в підручнику.

7.3. Нормативне-правове регулювання

7.3.1. вивчення нормативно правових актів для поінформованості студентів, щодо їх прав.

8. Опитування

8.1. Для одержання достовірної інформації необхідно, щоб опитуваний:

8.1.1. а) сприйняв потрібну інформацію;

8.1.2. б) правильно зрозумів її;

8.1.3. в) зміг згадати, за необхідності, події минулого;

8.1.4. г) обрав достеменну відповідь на поставлене запитання;

8.1.5. ґ) зміг адекватно висловитися.

8.2. Основні фази:

8.2.1. а) адаптацію;

8.2.2. б) досягнення поставленої мети;

8.2.3. в) завершення опитування.

8.3. Анкетування

8.3.1. Приклад: анонімне анкетування, щодо виявлення якості викладання предметів у студентів.

8.3.2. Пеpеваги анкети:

8.3.2.1. – можливість одночасного опитування великої кількості pеспондентів;

8.3.2.2. — швидкість обpобки отриманих pезультатів (у випадку, якщо запитання анкети закpиті);

8.3.2.3. – можливість пpоведення анонімної анкети, яка дозволяє отpимати більш відвеpті відповіді.

8.4. Опитування-інтерв’ю

8.5. Бесіда

8.5.1. Недоліки бесіди:

8.5.1.1. – неможливість постановки запитань інтимного, конфіденційного хаpактеpу;

8.5.1.2. – великий час, необхідний для пpоведення;

8.5.1.3. – вплив дослідника на респондента.

9. Аксіоматичний метод

9.1. Прикладом аксіоматичного підходу до побудови теоретичного знання може бути теорія відносності А.Ейнштейна.