Peranan Aqidah dan Kesannya

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Peranan Aqidah dan Kesannya by Mind Map: Peranan Aqidah dan Kesannya

1. Cara Kukuhkan Aqidah

1.1. Mulakan pekerjaan dengan "bismillah"

1.2. Taat dan patuh perintah Allah taala

1.3. Sentiasa mengingati kekuasaan dan kebesaran Allah

1.4. Berdoa

2. Kesan Kekuatan Aqidah

2.1. Individu

2.1.1. Keyakinan teguh

2.1.2. Peribadi mulia

2.1.3. Berjaya dunia dan akhirat

2.2. Keluarga

2.2.1. Amal ajaran Islam

2.2.2. Bercita-cita tinggi dan rajin berusaha

2.2.3. Berjaya dunia dan akhirat

2.3. Masyarakat

2.3.1. Bersatu padu di bawah naungan syariat

2.3.2. Maju dan membangun

2.3.3. Dipandang mulia dan dihormati

3. Kesan Lemah Aqidah

3.1. Mendorong perbuatan mungkar

3.2. Menjadi kufur

3.3. Faktor murtad

3.4. Umat Islam mundur dan lemah

4. Perkara Merosakkan Aqidah

4.1. Horoskop

4.2. Meragui hukum hakam

4.3. Hina hukum Islam

4.4. Meniru amalan orang bukan Islam

4.5. Cinta melebihi cinta kepada Allah