Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

workshop - den digitala bilden by Mind Map: workshop - den digitala bilden
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

workshop - den digitala bilden

uppbyggnad

pixel

pixelvärde

LUT kurva

voxlar

filformat

analysera

histogram

ROI

behandla

förändra bilden

syfte: öka bildens diagnostiska värde

exempel

Kom ihåg

brus

kontrast

skärpa

upplösning