workshop - den digitala bilden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
workshop - den digitala bilden by Mind Map: workshop - den digitala bilden

1. behandla

1.1. förändra bilden

1.2. syfte: öka bildens diagnostiska värde

1.3. exempel

1.3.1. brus reducera

1.3.2. påverka kontrast

1.3.2.1. ändra fönstring

1.3.2.2. histogram stretching

1.3.2.3. mecka med LUT kurva

1.3.3. kantförstärk

1.3.3.1. ta fram detaljer

1.3.3.2. kanter

1.3.3.3. unsharpmasking

1.3.3.3.1. förklaring

1.3.3.3.2. tårtexemplet till hur unsharpmasking funkar

1.3.3.3.3. http://screenr.com/q9W

1.3.3.3.4. hur går det till i imagej...kolla här

1.3.3.3.5. http://screenr.com/F9W

2. Kom ihåg

2.1. brus

2.2. kontrast

2.3. skärpa

2.4. upplösning

3. uppbyggnad

3.1. pixel

3.1.1. picture

3.1.2. element

3.2. pixelvärde

3.2.1. bitdjup

3.2.1.1. antal möjliga pixelvärden bestäms av bitdjupet

3.2.2. signal

3.2.2.1. värdet ska vara proportionerligt mot signalen från den "platsen" /pixeln

3.3. LUT kurva

3.3.1. pixelvärdet har ingen färg det är en siffra

3.3.2. LUT står för "look up table"

3.3.3. för färg eller svärtning behövs det LUT kurvor

3.3.4. översätter varje pixelvärde till en färg

3.4. voxlar

3.4.1. motsvarigheten till pixel i en 3d bild heter voxel

3.4.2. volume element

3.5. filformat

3.5.1. DICOM

3.5.1.1. standardformat för medoicinska bilder

3.5.1.2. sparar

3.5.1.2.1. pat info

3.5.1.2.2. exponeringsinfo

3.5.2. komprimerade

3.5.2.1. jpg

3.5.2.2. gif

3.5.2.3. reversibla/irreversibla

4. analysera

4.1. histogram

4.1.1. histogrammet ger information om vilka pixelvärden som finns i bilden och hur ofta de förekommer

4.1.2. histogrammets utseende kan säga något om kontrasten i bilden

4.1.3. förändra histogrammet så ändras kontrasten

4.2. ROI

4.2.1. region of interest

4.2.2. en liten "yta" som används för att mäta i bilden

4.2.3. kan mäta t.ex.

4.2.3.1. brus= standardavvikelse

4.2.3.1.1. exempel här

4.2.3.1.2. http://screenr.com/0vx

4.2.3.2. signalen=pixelvärdet

4.2.3.3. signal till brus