Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

workshop - den digitala bilden by Mind Map: workshop - den digitala bilden
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

workshop - den digitala bilden

uppbyggnad

pixel

picture

element

pixelvärde

bitdjup, antal möjliga pixelvärden bestäms av bitdjupet

signal, värdet ska vara proportionerligt mot signalen från den "platsen" /pixeln

LUT kurva

pixelvärdet har ingen färg det är en siffra

LUT står för "look up table"

för färg eller svärtning behövs det LUT kurvor

översätter varje pixelvärde till en färg

voxlar

motsvarigheten till pixel i en 3d bild heter voxel

volume element

filformat

DICOM, standardformat för medoicinska bilder, sparar, pat info, pers nr, undersökningsnr, exponeringsinfo, datum, inställningar, doser!

komprimerade, jpg, gif, reversibla/irreversibla

analysera

histogram

histogrammet ger information om vilka pixelvärden som finns i bilden och hur ofta de förekommer

histogrammets utseende kan säga något om kontrasten i bilden

förändra histogrammet så ändras kontrasten

ROI

region of interest

en liten "yta" som används för att mäta i bilden

kan mäta t.ex., brus= standardavvikelse, exempel här, http://screenr.com/0vx, signalen=pixelvärdet, signal till brus

behandla

förändra bilden

syfte: öka bildens diagnostiska värde

exempel

brus reducera

påverka kontrast, ändra fönstring, histogram stretching, mecka med LUT kurva

kantförstärk, ta fram detaljer, kanter, unsharpmasking, förklaring, tårtexemplet till hur unsharpmasking funkar, http://screenr.com/q9W, hur går det till i imagej...kolla här, http://screenr.com/F9W

Kom ihåg

brus

kontrast

skärpa

upplösning