Envasos line S.A. Direcció General

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Envasos line S.A. Direcció General by Mind Map: Envasos line S.A.     Direcció General

1. Staff Assesor Jurídic

1.1. Assessoria & Organismes Consumidor

1.2. Control Patents i plagis (marques)

1.3. Gabinet Juridic

2. Administració

2.1. Comptabilitat

2.1.1. Equip tècnic comptable

2.2. Tresoreria

2.2.1. Control Inversions i investigació mercats

2.3. Inversions tecnlógiques i I+D+I

2.3.1. Equip investigació de nous mercats tecnlògics

3. Comercial

3.1. Marqueting

3.1.1. Equip comercial promotor

3.2. Vendes

3.2.1. Equip atenció al client final

3.3. Logística i Distribució

3.3.1. Equip busqueda nou proveidors materia prima (proveïdors) i repartiment de grans comandes

4. Recursos Humans

4.1. Nomines

4.2. Gestió Personal

4.2.1. Comunicació empleats (Cultura Empresa)

4.2.2. Premis

4.2.3. Xarxes socials

4.2.4. Activitats extraprofessionals

4.3. Formació

4.3.1. Formació en noves tecnologies i estudis de satisfacció del client

4.3.2. Autoemprenedoria

5. Producció

5.1. Disseny plantilles i maquetes

5.1.1. Equip tècnic

5.2. Fabricació

5.2.1. Equip producció en serie

5.3. Control qualitat

5.3.1. Gestors qualitat