เทคนิคการให้คำปรึกษา

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคนิคการให้คำปรึกษา by Mind Map: เทคนิคการให้คำปรึกษา

1. Quesiotning

1.1. คำถามปลายเปิด

1.1.1. เพื่อนสนิทมีกี่คน

1.1.1.1. ลองเล่าให้ครูฟังถึงเรื่องของเพื่อนสนิทที่สุดในห้องให้ฟังหน่อย

2. Opening the Interview

2.1. มีอะไรที่คุณครูจะช่วยเหลือได้บ้างไหม

2.1.1. มีอะไรที่อยากบอกคุณครูเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนในห้องไหม

2.1.2. เล่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสนิทให้ฟังหน่อย

2.1.3. คุณรู้สุกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนในห้อง

3. Probing

3.1. ถ้าไม่ตอบเรื่องเพื่อนสนิท

3.1.1. เราเคยมีปัญหากับเพื่อนสนิทของเราหรือไม่

3.1.1.1. ปัญหาแบบไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย

3.1.1.1.1. NOT LIKELY RECOMMENDED!!!

4. Silence

4.1. บางทีมันก็อยากที่จะบรรยายเป็นคำพูด

4.1.1. ลองพูดบรรยายความรู้สึกให้ครูฟังหน่อยสิ

4.1.1.1. คิดอย่างไรก็พูดออกมาตรงๆได้เลย

5. Paraphrasing

5.1. ถ้าภาษากำกวม และ ยากที่จะเข้าใจ

5.1.1. ให้ทบทวนประโยค

6. Clarification

6.1. ถ้าคำตอบที่ได้กำกวม และ ยาที่จะเข้าใจ

6.1.1. ให้ถามคำถามเพื่อยทบทวน

7. Reflection of Feeling

7.1. จัดเรียงคำพูดใหม่โดยเอาความรู้สึกขึ้นก่อน

7.1.1. คุณรู้สึกเสียใจเวลาเพื่อน........

8. Summarizing

8.1. สรุปใจความทั้งหมดเป็นประโยคง่ายๆ ประโยคเดียว

9. Suggesting

9.1. เสนอวิธีแก้ปัญหาแบบอ้อม

9.1.1. เราเคยลองวิธี..........รึเปล่า?

10. Interpreting

10.1. ตีความประโยคเดิมในมุมมองใหม่ๆ

11. Approval

11.1. ให้กำลังใจวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนพูดออกมา

12. Assuarance

12.1. แสดงความมั่นใจแก่วิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนพูดออกมา

13. Confrontaion

13.1. บอกความรู้สึกของตนเองออกไปอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวได้ถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้น

13.1.1. RAPPORT!!!!

14. Challenge

14.1. ท้าทายและตั้งคำถาม

14.1.1. NOT LIKELY RECOMMENDED!!!

15. Listening

15.1. NON-Verbal