ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ 6.040302 «Інформатика*»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ 6.040302 «Інформатика*» by Mind Map: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ 6.040302 «Інформатика*»

1. Загальна інформація про курс

1.1. Анотація програми

1.2. Тематичний план

1.3. Навчально-методична карта

1.4. Критерії оцінювання

1.4.1. Розподіл балів за видами контролю

1.4.2. Розподіл оціночних балів за видами навчальної роботи студентів

1.4.3. Приклад розрахунків модульної і семестрової оцінок студента

1.4.4. Таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ECTS

1.5. Друковані та Інтернет-джерела

1.5.1. Основні друковані джерела з дисципліни

1.5.2. Додаткові друковані джерела

1.5.3. Інтернет-джерела

1.6. Відомості про автора

1.7. Глосарій

1.8. Новинний форум

1.9. Путівник

1.9.1. Презентація курсу

1.9.2. Карта курсу

1.9.3. Форум

2. І. Структура змістового модуля 1

2.1. Карта змістового модуля 1

2.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 1

2.3. Презентація змістового модуля 1

2.4. Теоретичний навчальний матеріал

2.4.1. Лекція 1

2.4.2. Лекція 2

2.5. Лабораторні роботи

2.5.1. Лабораторна робота 1

2.5.1.1. Тест до лабораторної роботи 1

2.5.2. Лабораторна робота 2

2.5.2.1. Тест до лабораторної роботи 2

2.5.3. Лабораторна робота 3

2.5.3.1. Тест до лабораторної роботи 3

2.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 1

2.7. Модульна контрольна робота 1

3. ІІ. Структура змістового модуля 2

3.1. Карта змістового модуля 2

3.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 2

3.3. Презентація змістового модуля 2

3.4. Теоретичний навчальний матеріал

3.4.1. Лекція 3

3.4.2. Лекція 4

3.5. Лабораторні роботи

3.5.1. Лабораторна робота 4

3.5.1.1. Тест до лабораторної роботи 4

3.5.2. Лабораторна робота 5

3.5.2.1. Тест до лабораторної роботи 5

3.5.3. Лабораторна робота 6

3.5.3.1. Тест до лабораторної роботи 6

3.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 2

3.7. Модульна контрольна робота 2

4. ІІІ. Структура змістового модуля 3

4.1. Карта змістового модуля 3

4.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 3

4.3. Презентація змістового модуля 3

4.4. Теоретичний матеріал

4.4.1. Лекція 5

4.4.2. Лекція 6

4.5. Лабораторні роботи

4.5.1. Лабораторна робота 7

4.5.1.1. Тест до лабораторної роботи 7

4.5.2. Лабораторна робота 8

4.5.2.1. Тест до лабораторної роботи 8

4.5.3. Лабораторна робота 9

4.5.3.1. Тест до лабораторної роботи 9

4.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 3

4.7. Модульна контрольна робота 3

5. IV. Структура змістового модуля 4

5.1. Карта змістового модуля 4

5.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 4

5.3. Презентація змістового модуля 4

5.4. Теоретичний матеріал

5.4.1. Лекція 7

5.4.2. Лекція 8

5.5. Лабораторні роботи

5.5.1. Лабораторна робота 10

5.5.1.1. Тест до лабораторної роботи 10

5.5.2. Лабораторна робота 11

5.5.2.1. Тест до лабораторної роботи 11

5.5.3. Лабораторна робота 12

5.5.3.1. Тест до лабораторної роботи 12

5.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 4

5.7. Індивідуальне завдання

5.8. Модульна контрольна робота 4

6. V. Підсумкове оцінювання - залік