ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 6.010106 «Соціальна педагогіка»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 6.010106 «Соціальна педагогіка» by Mind Map: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 6.010106 «Соціальна педагогіка»

1. Загальна інформація про курс

1.1. Анотація програми

1.2. Тематичний план

1.3. Навчально-методична карта

1.4. Критерії оцінювання

1.4.1. Розподіл балів за видами контролю

1.4.2. Розподіл оціночних балів за видами роботи студентів

1.4.3. Приклад розрахунків модульної і семестрової оцінок студента

1.4.4. Таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ECTS

1.5. Друковані та Інтернет-джерела

1.5.1. Основні друковані джерела

1.5.2. Додаткові друковані джерела

1.5.3. Інтернет-джерела

1.6. Відомості про автора

1.7. Глосарій

1.8. Новинний форум

1.9. Путівник

1.9.1. Презентація курсу

1.9.2. Карта курсу

1.9.3. Форум

2. І. Структура змістового модуля 1

2.1. Карта змістового модуля 1

2.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 1

2.3. Презентація змістового модуля 1

2.4. Теоретичний навчальний матеріал

2.4.1. Лекція 1

2.4.2. Лекція 2

2.5. Лабораторні роботи

2.5.1. Лабораторна робота 1

2.5.1.1. Тест до лабораторної роботи 1

2.5.2. Лабораторна робота 2

2.5.2.1. Тест до лабораторної роботи 2

2.5.3. Лабораторна робота 3

2.5.3.1. Тест до лабораторної роботи 3

2.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 1

2.7. Модульна контрольна робота 1

3. ІІ. Структура змістового модуля 2

3.1. Карта змістового модуля 2

3.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 2

3.3. Презентація змістового модуля 2

3.4. Теоретичний навчальний матеріал

3.4.1. Лекція 3

3.4.2. Лекція 4

3.5. Лабораторні роботи

3.5.1. Лабораторна робота 4

3.5.1.1. Тест до лабораторної роботи 4

3.5.2. Лабораторна робота 5

3.5.2.1. Тест до лабораторної роботи 5

3.5.3. Лабораторна робота 6

3.5.3.1. Тест до лабораторної роботи 6

3.5.4. Лабораторна робота 7

3.5.4.1. Тест до лабораторної роботи 7

3.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 2

3.7. Модульна контрольна робота 2

4. ІІІ. Структура змістового модуля 3

4.1. Карта змістового модуля 3

4.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістового модуля 3

4.3. Презентація змістового модуля 3

4.4. Теоретичний навчальний матеріал

4.4.1. Лекція 5

4.5. Лабораторні роботи

4.5.1. Лабораторна робота 8

4.5.1.1. Тест до лабораторної роботи 8

4.5.2. Лабораторна робота 9

4.5.2.1. Тест до лабораторної роботи 9

4.5.3. Лабораторна робота 10

4.5.3.1. Тест до лабораторної роботи 10

4.6. Завдання до самостійної роботи за змістовим модулем 3

4.7. Індивідуальне завдання

4.8. Модульна контрольна робота 3

5. IV. Підсумкове оцінювання – екзамен

5.1. Екзаменаційний тест