Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TMap Next by Mind Map: TMap Next

1. Testen

1.1. Adviseert over kwaliteit en risico's

1.2. Testobject

1.2.1. Het te testen deel

1.3. Testbasis

1.3.1. Aanwezige documentatie/informatie

1.4. Toetsen

1.4.1. Beoordelen van tussenproducten

1.4.1.1. Requirements

1.4.1.2. Functioneel Ontwerp

1.4.1.3. Technisch Ontwerp

2. Testsoorten

2.1. Ontwikkeltest

2.2. Systeemtest

2.3. Acceptatietest

3. Testvorm

3.1. Regressie

3.1.1. Richt zich op ongewijzigde delen

4. Essenties

4.1. Business driven

4.1.1. Business case

4.1.2. Testdoelen

4.1.3. Bepalen risicoklasse

4.1.4. Licht/zwaar testen

4.1.5. Toewijzen testtechniek

4.1.6. Maken testgevallen

4.1.7. Testuitvoering

4.2. Gestructureerd proces

4.2.1. Mastertestplan

4.2.1.1. Product Risisco Analyse

4.2.1.2. Opstellen teststrategie

4.2.1.3. Begroting

4.2.1.4. Planning

4.2.2. Acceptatie/systeemtesten

4.2.2.1. Faseringsmodel

4.2.2.1.1. Planning/Beheer

4.2.2.1.2. Inrichten infrastructuur

4.2.2.1.3. Voorbereiding

4.2.2.1.4. Specificatie

4.2.2.1.5. Uitvoering

4.2.2.1.6. Afronding

4.2.3. Ontwikkeltesten

4.2.3.1. Door ontwikkelaar zelf

4.2.3.2. Geen zelfstandig proces

4.2.3.3. Oplevering als alle fouten zijn opgelost

4.3. Gereedschapskist

4.3.1. Technieken

4.3.1.1. Begroten

4.3.1.2. Beheren bevindingen

4.3.1.3. Opstellen metrics

4.3.1.4. Analyseren productrisico's

4.3.1.5. Testontwerp

4.3.1.6. Toetsen van producten

4.3.2. Infrastructuur

4.3.2.1. Testomgeving

4.3.2.2. Testtools

4.3.2.3. Werkplekken

4.3.3. Organisatie

4.3.3.1. Testbeleid

4.3.3.2. Permanent testteam

4.3.3.3. Projectmatig

4.3.3.4. Testprofessional

4.3.3.5. Testrollen

4.4. Adaptieve methode

5. Concept

5.1. [email protected]

5.2. Versie 0.1

5.3. 11 oktober 2010

5.4. t/m Hoofdstuk 3 van 16