Storytelling i 5.klasse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Storytelling i 5.klasse by Mind Map: Storytelling i 5.klasse

1. Formål

1.1. 5. årgang på to skoler skal samarbejde om at lave en mulitmodal fortælling i grupper. Fortællingen skal formidles i et virtuelt rum til hinanden. Som evaluering skal eleverne kommentere på hinandens fortællinger. Udover den faglige dimension er det også et mål at eleverne opbygger og udvikler sociale netværk.

2. Læringsressourcer

2.1. fælles wiki

2.2. goanimate

2.3. mindmeister

2.4. (Organisere, producere og skabe kontakt)

3. Nødvendig faglige kvalifikationer (viden af 1. orden)

3.1. Kendskab til berettermodellen

3.2. Filmiske virkemidler

3.3. Kendskab til hvordan man bruger en wiki

3.4. kendskab til programmet Mindmeister og hvordan man brainstormer

4. Nødvendige faglige kompetencer (viden af 2. orden)

4.1. Anvende berettermodellen i deres fortælling

4.2. Bevidst brug af filmiske virkemidler

4.3. Aktivt brug af wiki og mindmeister

5. Refleksion og perspektivering (viden af 3. orden)

5.1. På baggrund af kommentarerne til eget produkt og de kommentarer gruppen har givet til andre udformes nu overvejelser om hvordan fremtidige produkter kan optimeres. 5 gode råd til næste gang

6. Næste forløb (blended learning)

6.1. Nu arbejder eleverne i google.docs og mødes inden skrivefasen i First life for at lave en fælles mindmap og en animation af ders fælles historie. Derefter skriver de i det virtuelle rum via google.docs Mulighed for chat?

7. Stilladsering

7.1. Fortællingerne har en fælles åben overskrift - "Nye tider". Samtidig skal berettermodellen støtte fortællingens dramaturgiske udvikling. Fortællingen må strække sig over ti rammer. Wikien udformes af os, så hver gruppe har sin egen side. Hver gruppe udnævner en "postmester", som inviteres til wikien.

8. Tidsramme

8.1. 1.uge: fælles opstart i real life omkring de nødvendige faglige kvalifikationer

8.2. 2.uge: arbejde i grupperne på egen skole

8.3. 3.uge: finpudsning og didaktiske loops

8.4. 4.uge: publishere i Wiki og kommentere på udgivelser

8.5. 5.uge: evaluering og perspektivering

9. INFO

9.1. De to klasser skal efter 6.klasse forenes på Præstemarkskolen, så der er sat samarbejdsinitiativer af forskellig art i gang fra 4.klassetrin

10. Links

10.1. www.goanimate.com

10.2. www.mindmeister

10.3. www.pbworks.com

11. Nyt punkt