Storytelling i 5.klasse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Storytelling i 5.klasse by Mind Map: Storytelling i 5.klasse

1. Formål

1.1. 5. årgang på to skoler skal samarbejde om at lave en mulitmodal fortælling i grupper. Fortællingen skal formidles i et virtuelt rum til hinanden. Som evaluering skal eleverne kommentere på hinandens fortællinger. Udover den faglige dimension er det også et mål at eleverne opbygger og udvikler sociale netværk.

2. Nødvendig faglige kvalifikationer (viden af 1. orden)

2.1. Kendskab til berettermodellen

2.2. Filmiske virkemidler

2.3. Kendskab til hvordan man bruger en wiki

2.4. kendskab til programmet Mindmeister og hvordan man brainstormer

3. Nødvendige faglige kompetencer (viden af 2. orden)

3.1. Anvende berettermodellen i deres fortælling

3.2. Bevidst brug af filmiske virkemidler

3.3. Aktivt brug af wiki og mindmeister

4. Refleksion og perspektivering (viden af 3. orden)

4.1. På baggrund af kommentarerne til eget produkt og de kommentarer gruppen har givet til andre udformes nu overvejelser om hvordan fremtidige produkter kan optimeres. 5 gode råd til næste gang

5. INFO

5.1. De to klasser skal efter 6.klasse forenes på Præstemarkskolen, så der er sat samarbejdsinitiativer af forskellig art i gang fra 4.klassetrin

6. Nyt punkt

7. Læringsressourcer

7.1. fælles wiki

7.2. goanimate

7.3. mindmeister

7.4. (Organisere, producere og skabe kontakt)

8. Næste forløb (blended learning)

8.1. Nu arbejder eleverne i google.docs og mødes inden skrivefasen i First life for at lave en fælles mindmap og en animation af ders fælles historie. Derefter skriver de i det virtuelle rum via google.docs Mulighed for chat?

9. Stilladsering

9.1. Fortællingerne har en fælles åben overskrift - "Nye tider". Samtidig skal berettermodellen støtte fortællingens dramaturgiske udvikling. Fortællingen må strække sig over ti rammer. Wikien udformes af os, så hver gruppe har sin egen side. Hver gruppe udnævner en "postmester", som inviteres til wikien.

10. Tidsramme

10.1. 1.uge: fælles opstart i real life omkring de nødvendige faglige kvalifikationer

10.2. 2.uge: arbejde i grupperne på egen skole

10.3. 3.uge: finpudsning og didaktiske loops

10.4. 4.uge: publishere i Wiki og kommentere på udgivelser

10.5. 5.uge: evaluering og perspektivering

11. Links

11.1. www.goanimate.com

11.2. www.mindmeister

11.3. www.pbworks.com