Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Storytelling i 5.klasse by Mind Map: Storytelling i 5.klasse
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Storytelling i 5.klasse

Formål

5. årgang på to skoler skal samarbejde om at lave en mulitmodal fortælling i grupper. Fortællingen skal formidles i et virtuelt rum til hinanden. Som evaluering skal eleverne kommentere på hinandens fortællinger. Udover den faglige dimension er det også et mål at eleverne opbygger og udvikler sociale netværk.

Læringsressourcer

fælles wiki

goanimate

mindmeister

(Organisere, producere og skabe kontakt)

Nødvendig faglige kvalifikationer (viden af 1. orden)

Kendskab til berettermodellen

Filmiske virkemidler

Kendskab til hvordan man bruger en wiki

kendskab til programmet Mindmeister og hvordan man brainstormer

Nødvendige faglige kompetencer (viden af 2. orden)

Anvende berettermodellen i deres fortælling

Bevidst brug af filmiske virkemidler

Aktivt brug af wiki og mindmeister

Refleksion og perspektivering (viden af 3. orden)

På baggrund af kommentarerne til eget produkt og de kommentarer gruppen har givet til andre udformes nu overvejelser om hvordan fremtidige produkter kan optimeres. 5 gode råd til næste gang

Næste forløb (blended learning)

Nu arbejder eleverne i google.docs og mødes inden skrivefasen i First life for at lave en fælles mindmap og en animation af ders fælles historie. Derefter skriver de i det virtuelle rum via google.docs Mulighed for chat?

Stilladsering

Fortællingerne har en fælles åben overskrift - "Nye tider". Samtidig skal berettermodellen støtte fortællingens dramaturgiske udvikling. Fortællingen må strække sig over ti rammer. Wikien udformes af os, så hver gruppe har sin egen side. Hver gruppe udnævner en "postmester", som inviteres til wikien.

Tidsramme

1.uge: fælles opstart i real life omkring de nødvendige faglige kvalifikationer

2.uge: arbejde i grupperne på egen skole

3.uge: finpudsning og didaktiske loops

4.uge: publishere i Wiki og kommentere på udgivelser

5.uge: evaluering og perspektivering

INFO

De to klasser skal efter 6.klasse forenes på Præstemarkskolen, så der er sat samarbejdsinitiativer af forskellig art i gang fra 4.klassetrin

Links

www.goanimate.com

www.mindmeister

www.pbworks.com

Nyt punkt