Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

web 2.0 og didaktisk design: Analyse af romanen "Med ilden i ryggen" by Mind Map: web 2.0
og
didaktisk
design:
Analyse
af
romanen
   "Med
ilden i
ryggen"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

web 2.0 og didaktisk design: Analyse af romanen "Med ilden i ryggen"

Tværfagligt arbejde

Historie

Lave en tidslinje for perioden

gennemgang af vigtige datoer i besættelsen

Eleverne skal remediere billeder fra besættelsen

mål:

Vidensdeling

Begrebsafklaring

Web 2.0 kendskab

Tilegnelse af analyseredskaber

Kendskab til at embedde videoer, slides og links

Indhold:

arbejde i små grupper

personkarakterstik

referat

kendskab til historisk samtid

Hvad er tema og budskab?

evaluering

undervisningsloop

Nyt punkt

stilladsering

Forkendskab til litterær analyse

Forkendskab til web 2.0 redskaber

Huske undervisningsloops - løbende vejledning

Vidensmål

1. orden - faktaviden om den pågældende tidsperiode, samt kunne analysere romanen.

2. orden - At kunne præsentere romanen i form af personkaraktieristik, budskaber, tema, miljø mm.

3. orden - Kunne sætte nyerhvervet viden i forhold til deres nutid. Perspektivere.

Vidensprodukt - Wix

Kendskab til at embedde videoer, slides og links

Ressourcestrategi for "Med ilden i ryggen"

wix

billeder findes i Flickr

Links til youtube

lydfiler egen indtaling

tekst

Nyt punkt