Однорідні члени речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Однорідні члени речення by Mind Map: Однорідні члени речення

1. Ознаки однорідних членів речення

1.1. Мають інтонацію переліку

1.2. Є однім членом речення

1.3. Позначають видові поняття

1.4. Можуть мати узагальнююче слово

2. Поширені

2.1. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то після узагальнювального слова ставиться двокрапка

2.1.1. Між людьми видніються вози з усяким селянським добром: діжечками, скринями, плугами й деякими іншими домашніми речами.

2.2. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то після однорідних членів речення ставиться тире

2.2.1. На вершечку стрілецької гори, на горах і долинах — скрізь уже запанувала тиша.

3. Непоширенні

4. зв'язок

4.1. Змішані

4.2. Сполучниковій

4.3. Безсполучниковий

5. Інтонація перелічення, протіставлення

6. Поєднуються сполучниками сурядності

6.1. єднальні

6.1.1. Тільки на хмари, на небо виллю і жаль, і жагу (В. Сосюра)

6.2. протитавні

6.2.1. Довкола вже не тільки торішнє пріле листя, а й зелена трава (Ю. Смолич)

6.3. розділові

6.3.1. Чи то садок, чи то город, чи то поле (Панас Мирний)

7. означання

7.1. Глибока, тиха, нерозважна туга вникає в серце, каменем, лягає.

8. додаток

8.1. І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, мов дівчину, в зеленому гаю.

9. підмет

9.1. Щастя, радість, доброта прийшли тепер до кожної оселі.

10. присудок

10.1. Відгуло, віддзвеніло лагідне літо.

11. обставина

11.1. Яблуні дихали цвітом росяно, червоно, біло.