การลดโลกร้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การลดโลกร้อน by Mind Map: การลดโลกร้อน

1. สาเหตุ

1.1. 1การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล

1.2. 2การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลก

1.3. 3การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.4. 4การบุกรุกและทำลายป่าไม้

2. วิธีที่จะช่วยแก้ไขร่วมกันทั้งโลก

2.1. 1.ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี

2.2. 2.ลดการสูญเสียพลังงาน

2.3. 3.เปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเครื่องปรับอากาศ

2.4. 4.มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

2.5. 5.เลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดตามความจำเป็น

2.6. 6.เปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ

2.7. 7.ใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์

2.8. 8.ปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้าน

2.9. 9.ลดการเผาป่าหญ้า

2.10. 10.ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

3. ผลกระทบ

3.1. 1. โลกร้อนสิ่งมีชีวิตบนโลกอยู่อาศัยลำบากขึ้น

3.2. 2. น้ำท่วมโลก เกิดจากน้ำแข็งขั่วโลกละลาย

3.3. 3.อากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจาร้อนเป็นหนาวจากหนาวเป็นร้อย

3.4. 4.ทำให้สภาพโลกเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ต่างเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดทะเลทราย

4. แสดงความคิดเห็นมีวิธีลดภาวะโลกร้อนอย่างไร

4.1. 1. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

4.2. 2. เลือกใช้ระบบขนส่งมวลชน

4.3. 3. ช่วยปิดประตูเวลาเดินเข้าห้างสรรพสินค้า

4.4. 4. พยายามรับประทานอาหารให้หมด

4.5. 5. ช่วยกันปลูกต้นไม้

4.6. 6. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก

4.7. 7. เวลาซื้อของพยายามไม่รับภาชนะที่เป็นโฟม

4.8. 8. ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่เคี้ยวเอื้อง

4.9. 9. ใช้กระดาษด้วยความประหยัด

4.10. 10. ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา