Δίκτυα υπολογιστών

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Δίκτυα υπολογιστών by Mind Map: Δίκτυα υπολογιστών

1. Τοπολογίες

1.1. Αρτηρία

1.2. Αστέρας

1.3. Δακτύλιος

2. κατηγορίες με βάση την γεωγραφική έκταση

2.1. Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN

2.1.1. Αστικό-ΜητροπολιτικόΔίκτυο MAN

2.1.1.1. Τοπικό Δίκτυο LAN

2.1.1.1.1. Hubs

3. Υλικό δικτύων

3.1. Καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους

3.2. Ομοαξονικά

3.3. Οπτικές ίνες

4. Συσκευές

4.1. Hub

4.1.1. Switch

4.1.1.1. Router