การพัฒนาโปรแกรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรแกรม by Mind Map: การพัฒนาโปรแกรม

1. หาความต้องการของระบบ

2. วิเคราะห์ระบบ

2.1. 1. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

2.2. 2. ผลลัพธ์

2.3. 3. ข้อมูลนำเข้า

2.4. 4. ตัวแปร

2.5. 5.ขั้นตอนการทำงาน

3. ออกแบบ

3.1. การเขียนซูโดโค้ด

3.2. การเขียนผังงาน

3.2.1. สัญลักษณ์ของผังงาน

3.2.1.1. เริ่มต้นทำงาน

3.2.1.2. การรับ/แสดง ข้อมูล

3.2.1.3. การแสดงผลทางจอ

3.2.1.4. การเลือก/การตัดสินใจ

3.2.1.5. แสดงผลรูปแบบเอกสาร

3.2.1.6. การทำงาน/การคำนวณ

3.2.1.7. จบการทำงาน

3.3. ตัวอย่างของไดอะแกรมต่างๆ

4. เขียนโปรแกรม

4.1. ความหมาย

4.1.1. การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

4.2. ภาษาคอมพิวเตอร์

4.2.1. ภาษา C

4.2.1.1. โปรแกรมรันภาษาซี

4.2.1.1.1. DEV C++

4.2.2. ภาษาเบสิค

4.2.3. ภาษาปาสคาล

4.2.4. ภาษาจาวา

4.2.5. ภาษา HTML

4.2.6. ภาษา C+,C++

5. ทดสอบ

6. บำรุงรักษา