Literatura del segle d'or

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Literatura del segle d'or by Mind Map: Literatura del segle d'or

1. Contest

1.1. Al segle XV a Valencia, va experimentar un fort creixement demogràfic i economic.

1.2. La cort es va traslladar a la ciutat, es va convertir en el centre de la nostra cultura.

1.3. Va haver una gran producció cultural.

2. Autors

2.1. Jaume Roig

2.1.1. Espill és una obra redactada per a que totes les dones són malvades, l'unica excepció de la Mare de Dèu i de la seua esposa. Esta escrita en vers, però es un obra narrativa contada en 1 persona amb les seues males experiencies en les dones

2.1.2. La misogínia és un topic habitual de la literatura medieval, a més de presentar les dones com unes aberresacions i tots els vicis, ofereix una visió negativa i pessimista.

2.2. Isabel de Villena

2.2.1. Vita Christi és un relat bíblic , una biografia de Jesucrist, una reivindicació de la dignitat de les dones.

2.2.2. L'obra se centra en el naixement i la infantesa de la mare de Deu i de Jesús, i la passió d'aquest fins a l'assupcció de Maria. La dona cobra un paper decisiu: davant de la literatura misògina, ISabel defensa el valor moral de les dones.

2.3. Joan Roís de Corella

2.3.1. La seua obra esta escrita tant es prosa com en vers i temes religiosos i profans

2.3.2. Destaca la Tragèdia de Caldesa , una compocisió breu que barreja la prosa i el vers, i que conté la descripció d'un desengany amorós, que es pot basar en experiència personal.

3. Llibres de caballeria

3.1. Va ser un gènere narratiu amb un gran exit a Europa. Aquestos llibres relataven aventures meravelloses, protagonitzades per un cavaller , un heroi de qualitats físiques i morals gairebé sobrehumans en un temps i un espai mítics, on habitaven éssers fantàstics.

4. Novel·la caballaresca

4.1. Rebutja els elements fantastics i s'acosta a la realitat.

4.2. Les novel·les cavalleresques remeten a un món possible, presenten accions versemblants, protagonitzades valents, però humans i situen l'acció en un marc geogràfic conegut i identificable en la realitat.

4.3. Curial e Güelfa

4.3.1. És una novel·la cavalleresca d'autor descanegut. Representa una de les tempatives més originals d'innovació ja que combina tradicions literaries nolt diverses.

4.3.2. Narra l'acsencio social d'un cavaller de baixa condició, a traves de la cavalleria i de l'amor, en l'epoca de Pere el Gran. Es una novel·la sentimental: La historia d'amor entre el protagonista i Güelfa.

4.4. Tirant lo Blanc

4.4.1. Tirant lo blanc, de Joanot Martorell, és la novel·la més important del segle d'or i representa´l'inici de la denomindada novel·la moderna.