Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

DRØMMEN OM OLAK by Mind Map: DRØMMEN OM OLAK
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

DRØMMEN OM OLAK

Adastra

Elsker astrologi

Ven

Forsøger at tyde drømmen

Vis - kan en masse citater, der dog fjumres rundt.

Har en masse bøger. Bland andet fakta om Dr. Olak. Citatet - hvor drømme skabes skal drømme gemmes. Får afgørende betydning.

Det fossile samfund - Genea

Børn i kunstige celleglas

Afhængig af olien

Det holdes hemmeligt at man mangler nyt DNA. Alt er skabt udaf et, og den olie børn lagres i slipper op. Der mangler idéer.

Contra

Imod alt i Genea

Søn af dr. Olak. Drøm om ham og bogen

Hovedperson

Den sidste af rent arvemateriale.

Anderledes end alle de andre ensartede børn.

Forhistorien

Dr. Olak opfinder den kunstige livmoder, skabt uafhængigt af menneskeligt DNA.

Han sætter sit hemmelige barn i opvoksning hos HYS - Help.Your.Self.

Gemmer notesbogen i Contras hovedpude, i værelse 487. Han må aldrig skifte rum, han er bestemt til at skabe de nye idéer.

Komposition

Start med bid i

Man introduceres for Contra og Genea

Handling med kød på

Man flyver hurtigt over flere dage. Hvordan Contra langsomt afslører Genea og Dr. Olak for læseren.

Slutning med slag i

Der sker noget overraskende - man finder ud af Olaks hemmelighed. Åben slutning med notesbogen