Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CONCEPTVERSIE Afbakening, rollen en aanpak 7di058 (Contact via @michielpostma) by Mind Map: CONCEPTVERSIE Afbakening, rollen en aanpak 7di058 (Contact via @michielpostma)
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

CONCEPTVERSIE Afbakening, rollen en aanpak 7di058 (Contact via @michielpostma)

Proces - Nieuwe projecten komen samen tot stand en worden samen uitgevoerd

Ieder project kent voorafgaand aan de uitvoering een uitdagend resultaat, prikkelende propositie en een helder gefaseerd proces

Bij de uitvoering van projecten kijken we eerst wat er voor tools liggen voordat we hier zelf invulling aan geven

Processen zijn op ieder moment voor mensen zowel binnen als buiten de zwerm inzichtelijk

We weken vanuit een netwerkmodel en geloven niet in een top down aanpak

Individu - Iets in gang zetten betekent hier zorg voor dragen

Wanneer iemand de projectzwerm verlaat draagt de persoon zorg voor de afronding van zijn/haar bijdrage en overdracht

Projecten kunnen persoonsonafhankelijk worden gerealiseerd en hier is het proces op ingericht

Enthousiasmeren - Kennis en groei continu zichtbaar maken

We communiceren eenvoudig en beknopt

De boodschap wordt geillustreerd met praktische voorbeelden

Iedere boodschap wordt opgesteld vanuit doelgroep en doel

We activeren elkaar niet op acties maar op resultaat

Deel uitmaken van een of meerdere projectzwermen

Denkprojecten

Doeprojecten

Deel uitmaken van de coachzwerm

Procescoaches

Kenniscoaches

Het realiseren van doeprojecten bij voorkeur in Friesland

Doeprojecten zijn activiteiten die tijdens 7di058 eenmalige, directe en zichtbare verbetering realiseren binnen een van de zes thema's. Naast de verbetering hebben doeprojecten een voorbeeldfunctie die mensen aanzet ook projecten in gang te zetten tijdens en na 7di058

Het realiseren van denkprojecten in Friesland

Denkprojecten zijn activiteiten die kennisdeling rondom een van de zes thema's doen accelereren. Deze activiteiten hebben als doel nieuwe samenwerkingsverbanden te faciliteren die op (midden)lange termijn tot duurzame verbetering leiden binnen een van de zes thema's

Hoe geeft 7di058 invulling aan 7di?

Hoe kunnen mensen een bijdrage leveren?

Hoe pakken we dit aan?

Voorbereiding - Oktober - 15 november

Resultaten

Organisatie

Ontwikkeling - 16 november - 15 januari

Resultaten

Organisatie

Uitvoering - 26 februari - 6 maart

Resultaten

Organisatie

Afronding - 7 maart - 21 maart

Resultaten

Organisatie

Wat spreken we af?

Hoe organiseren we dit?

Wat is 7di?

7di is een landelijk festival waarbij mensen elkaar inspireren en activeren om Nederland in zeven dagen te verbeteren. Hierbij worden elke dag activiteiten ondernomen binnen een van de zes thema's

Thema's:

Duurzaamheid

Zorg

Onderwijs

Versimpelen

Werk

Voeding

Ondersteunende toolbox

Toolbox

Acties

Werken in zwermen

Projectzwermen

Zwerm - Zelf zijn we enthousiast, we doen ons best om andere mensen actief uit te nodigen om deel te nemen aan doesessies