Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHÉMIA by Mind Map: CHÉMIA

1. UHĽOVODÍKY

1.1. ALKÁNY

1.1.1. Jendoduché väzby

1.1.2. sú nasýtené

1.1.3. horľavé

1.1.3.1. Destinations

1.1.4. prvé 4: metán etán, probán . bután sú plyny

1.2. ALKÍNY

1.2.1. trojité väzby

1.2.2. nenasýtené

1.2.3. najčastejšie- etín

1.2.4. acetilén- výroba výbušnín

1.3. ALKÉNY

1.3.1. Dvoité väzby

1.3.2. nenasýtené

1.3.2.1. Destinations

1.3.3. používajú sa na výrobu plastov

1.3.4. etén-so vzduchom výbušná zmes, používa sa pri dozrievní ovocia

1.4. Vzorce

1.4.1. štruktúrny