Les 3: Migratie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les 3: Migratie by Mind Map: Les 3: Migratie

1. Politieke motieven: wanneer mensen vertrekken omdat de politieke situatie in het land niet veilig is voor hen. Dit kan zijn door oorlog, geloof, politiek etc.

2. Economische motieven: Wanneer mensen uit hun land vertrekken om ergens anders financiële kansen te krijgen. Bijvoorbeeld gastarbeiders en kennismigranten.

3. Sociale motieven: Wanneer mensen vertrekken om te trouwen, een gezin te starten of juist met hun gezin herenigd te worden.

4. Push-factoren: zijn redenen om uit een land weg te gaan. Pull-factoren: zijn redenen om per se naar een specifiek land te gaan.

5. Immigratie: ergens naar toe gaan. Emigratoe: ergens weg gaan.

6. Gezinsvorming: migratie met het doel te trouwen en een nieuw gezin te stichten. Gezinshereniging: migratie met het doel weer met familie herenigd te worden.

7. Verdrag van Geneve: is de vluchtelingenstatus.