Дієприслівник

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дієприслівник by Mind Map: Дієприслівник

1. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду

1.1. Доконаний

1.1.1. -ши-, -вши-

1.1.2. Основа інфінітива

1.2. Недоконаний

1.2.1. -учи-, -ючи- (I дієвідміна)

1.2.2. ачи-, -ячи- (II дієвідміна)

1.2.3. Основа теперішнього часу

2. Основна інформація

2.1. що роблячи? що зробивши?

2.1.1. Пишучи, написавши.

2.2. Доконаний і недоконаний вид

2.2.1. Малювавши, намалювавши

2.3. минулий, теперешній час

2.3.1. Зроблено, роблячи

3. Дієприслівниковий зворот

3.1. Дієприслівник, як і інші форми дієслова, може мати залежні від нього слова

3.1.1. Наприклад, Вони стали на поріг, шукаючи очима дівчину.

3.2. відділяється від решти компонентів речення паузами

3.2.1. Нариклад, Вони, шукаючи очима дівчину, стали на поріг.

4. Послідовність розбору дієприслівника

4.1. Речення з дієприслівником.

4.1.1. Білий димок, хвилюючись, здіймається догори.

4.2. Аналізований дієприслівник.

4.2.1. Хвилюючись

4.3. Вид.

4.4. Синтаксична роль.

4.5. Особливості вимови та написання.

4.6. Приклад: Хвилюючись – дієприслівник, недоконаний вид, теперішній час, неперехідний, обставина.