Vandrensningsanlæg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vandrensningsanlæg by Mind Map: Vandrensningsanlæg

1. Vandets kredsløb

1.1. Vand i hanen

1.2. Havvand omdannes til grundvand

1.3. Grundvand til drikkevand

2. Vandrensning

2.1. Hvad består spildevand af?

2.2. Spildevand fra huset

2.3. Spildevand fra landbrug

2.4. Spildevand fra industri

2.5. Hvordan virker et rensningsanlæg?

2.5.1. Mekanisk resning

2.5.2. Kemisk rensning

2.5.3. Biologisk rensning

2.5.4. Filtrering

2.6. Hvordan renser naturen selv vand?

3. Vandressourcer

3.1. Hvor henter man vand i Danmark?

3.2. Vandrensning til rent drikkevand

4. Vandmiljøplan

4.1. Grænseværdier

4.2. Hvordan sikres vandmiljøet?

5. Vandforbrug

5.1. Hvor meget vand forbruger man?

5.2. Rent vand forskellige steder i verden