Єтапи роботи над проектом

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Єтапи роботи над проектом by Mind Map: Єтапи роботи над проектом

1. Підготовка

1.1. Вибір теми

1.1.1. пропонується перелік тем проектів

1.2. Постановка цілей проекту

1.2.1. визначається можливість практичного застосування результатів виконання проекту

2. Планування

2.1. Вибір можливих джерел інформації

2.1.1. визначення кола законодавчих документів,літературних та довідникових джерел ,інтернет-видання, офіційні данні установ,чи інтерв*ювання

2.2. Вибір програмного забезпечення для виконання проекту

2.2.1. наприклад, для реалізації математичної моделі найбільш придатним є MS Excel

2.3. Визначення можливості представлення результатів, вибір програмного забезпечення

2.3.1. Наприклад, для складання звіту про хід виконання проекту використовується MS Word , а для демонстації результатів виконання проекту - MS Power Point

3. Достідження

3.1. Збір данних

3.2. Створення математичної моделі

3.3. Співставлення даних і умов їх введення,їх перевірка

3.4. Створення попередньої комп*ютерної моделі

4. Обробка результатів

4.1. Аналіз, синтез,узагальнення отриманих результатів,формування висновків

4.2. Перевірка комп*ютерної моделі

5. Звітність

5.1. Підготовка текстового опису роботи над проектом

5.2. Підготовка демонстаційних матеріалів

5.3. захист результатів виконання проетку