A Crise da República

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A Crise da República by Mind Map: A Crise da República

1. Guerra Civil entre César e Pompeio

1.1. Estado de excepción

1.1.1. Pompeio consul sine collega no ano 52 a.C.

1.1.1.1. Derroga os poderes extraordinarios de César na Gallia

1.1.2. Temor dun golpe de Estado por parte de César

1.1.2.1. Senado declara un senatus consultum ultimum

1.2. O Rubicón

1.2.1. César non ten alternativa

1.2.1.1. Renuncia ao todos os seu poderes e arríscase a un proceso penal en Roma

1.2.1.2. Enfróntase a Pompeio e ao Senado

1.2.2. Cruza o Rubicón coas súas lexións e marcha sobre Roma

1.2.2.1. Alea iacta est

1.2.2.1.1. Guerra civil contra Pompeio e os Optimates

1.2.2.1.2. Plutarco

1.3. Guerra civil

1.3.1. Pompeio foxe da cidade e faise forte coas súas tropas en Oriente e en Hispania

1.3.2. César derrota primeiro aos pompeianos

1.3.2.1. Ilerda

1.3.2.2. Corduba

1.3.3. César derrota a Pompeio na batalla de Farsalia

1.3.4. Pompeio é asasinado polo rei Ptolomeo en Exipto

1.3.4.1. A súa cabeza é entregada a César

1.3.5. Últimos restos do exército pompeiano

1.3.5.1. Tapso

1.3.5.2. Munda

2. A reforma de Sila

2.1. Rei Midrítades VI do Ponto

2.1.1. Trata de conquistar novos territorios

2.1.1.1. Mario e Sila queren dirixir a guerra

2.1.1.1.1. Mario

2.1.1.1.2. Sila

2.1.1.2. Dirección confiada a Mario

2.1.1.2.1. Sila fuxe da cidade

2.1.1.3. Sila parte co seu exército cara Oriente

2.1.1.3.1. Mario regresa a Roma e é nomeado cónsul

2.1.1.4. Sila regresa victorioso de Asia

2.1.1.4.1. Proclámase dictator sen límite temporal

2.1.1.4.2. Medidas políticas

2.1.1.5. Sila abdica

2.1.1.5.1. Retírase á súa Villa

3. Corrupción política

3.1. Cómo se combatía

3.1.1. Quaestiones perpetuae

3.1.1.1. Gobernadores enriquecidos

3.1.1.2. Salustio

3.1.1.3. Lex Calpurnia

3.1.1.3.1. Servio Sulpicio Galba

3.1.1.4. Quaestiones perpetuae 123 a.C

3.1.1.4.1. Tribunais permanentes para investigar estes crimes

3.1.1.4.2. Crimen repetundarum

3.1.1.4.3. Crimen maiestatis

3.1.1.4.4. Crimen peculatus

3.1.1.4.5. Crimen ambitus

3.1.2. Licinio Calvo Estolón

3.2. Leis anticorrupción

3.2.1. Lex Acilia

3.2.1.1. Malversación de fondos e suborno

3.2.2. Lex Servilia

3.2.2.1. Perda dos dereitos políticos para os corruptos

3.2.3. Lex Sempronia

3.2.3.1. Suborno

3.2.4. Lex Servilia de Repetundis

3.2.4.1. Suborno

3.2.5. Lex Livia Iudiciaria

3.2.5.1. Corte especial para os xuízos contra os xuíces corruptos

3.2.6. Lex Cornelia

3.2.6.1. Lucio Cornelio Sila

3.2.7. Verres (Sicilia)

3.3. Xulio César

3.3.1. Lex Iulia

3.3.2. Plutarco

3.3.2.1. Metello

3.3.2.2. O tempo das armas é distinto ao das leis

3.3.3. Imperio

3.3.3.1. Aumento da corrupción

3.3.3.2. Augusto

3.3.3.2.1. Erario público foi perdendo importancia

3.3.3.3. Adriano

3.3.3.3.1. Crimen repetundarum

3.3.3.4. Petronio

3.3.3.4.1. Quid faciant leges, ubi sola pecúnia regnat?

3.4. Escipión o Africano

3.4.1. Princeps senatus

3.4.2. Expansión romana

3.4.2.1. Numerosas conquistas

3.4.2.1.1. Botíns de guerra e riquezas

3.4.3. Retírase a Literno

3.4.3.1. Tiberio Sempronio Graco

3.4.3.1.1. Deshonra condenar a Escipión

4. Consecuencias da expansión territorial

4.1. Crise do labrego

4.1.1. Importación de trigo máis barato

4.1.2. Plebe rústica

4.1.3. Proceso de urbanización

4.2. Enriquecemento de nobres e cabaleiros

4.2.1. Terratenentes

4.2.1.1. Faise co ager punlicus

4.2.1.2. Compran as terras da plebe rústica

4.2.1.3. Man de obra escrava

4.2.1.4. Novas conquistas territoriais

4.2.1.4.1. Máis tributos

4.2.1.4.2. Apertura de novos mercados

4.2.1.4.3. Acentuación das diferencias sociais

4.3. Loita política

4.3.1. Nobres

4.3.1.1. Optimates

4.3.1.2. Populares

4.3.2. Solucións

4.3.2.1. Reforma agraria (repartir o ager publicus)

4.3.2.2. Reforma do exército

4.3.3. Revoltas e guerras civís

5. A reforma dos Gracos

5.1. Tiberio Sempronio Graco

5.1.1. Lex agraria

5.1.1.1. Reparto das terras do ager publicus (cidadáns máis pobres)

5.1.2. Morte

5.1.2.1. Asasinado no espazo aberto do templo capitolino

5.1.2.1.1. Escipión Nasica

5.1.2.2. O seu corpo foi tirado ao Tíber

5.2. Caio Sempronio Graco

5.2.1. Lei agraria

5.2.1.1. Ager publicus

5.2.2. Lex frumentaria

5.2.2.1. Distribución de trigo ao pobo a prezos estables

5.2.3. Lei xudicial

5.2.3.1. Reclutamento dos xuíces dos tribunais só entre cidadáns que non pertencesen á orde senatorial

5.2.4. Lex militaris

5.2.4.1. O Estado faise cargo do equipamento dos soldados

5.2.4.2. Prohibida a formación militar de rapaces menores de 17 anos

5.2.5. Concesión da cidadanía para os latinos

5.2.6. Dereito de voto aos itálicos

5.2.6.1. O Senado opúxose

5.2.6.1.1. Declarado inimigo da República

5.2.6.1.2. Orde de execución

5.3. Cornelia

5.3.1. Filla de Escipión o Africano

5.3.2. 12 fillos

5.3.2.1. Só chegan á idade adulta

5.3.2.1.1. Tiberio Sempronio

5.3.2.1.2. Caio Sempronio

5.3.3. Rexeita o matrimonio para dedicarse á educación dos seus fillos

5.3.4. Estatua de bronce no Foro no seu honor

5.3.4.1. Primeira estatua dunha muller exposta ao público en Roma

6. As reformas de Mario

6.1. Vida

6.1.1. 157 a.C Arpino

6.1.2. Chamado tercer fundador de Roma

6.1.2.1. Éxitos militares

6.1.3. Cónsul 7 veces

6.1.4. Clan Metelo

6.1.4.1. Acceso ao consulado

6.1.4.1.1. Verán cos soldados

6.1.4.1.2. Apoio dos comerciantes italianos

6.2. Iugurta

6.2.1. Mario, axudado por Lucio Cornelio Sila, capturou a Iugurta e puxo fin á guerra

6.2.2. Executado no 104 a.C.

6.3. Cimbrios e teutóns

6.3.1. Mario elixido 3 veces seguidas cónsul para facer fronte aos cimbrios e teutóns (sur da Galia)

6.3.2. Vencidos por Mario

6.4. A reforma militar

6.4.1. As súas tropas foron recompensadas cunha xenerosa donación de terras para os veteráns

6.4.2. Falta de soldados

6.4.2.1. Admisión dos proletarii

6.4.3. O Estado debe equipar e manter aos seus soldados profesionais

6.4.3.1. Estandarizamento das armas da lexión romana

6.4.3.2. 1 infantería pesada

6.4.3.3. Lexión: dez cohortes de seis centurias cada unha

6.4.4. Cohorte: a unidade táctica básica desa época

6.4.5. Líderes políticos

6.4.5.1. Sérvense das súas lexións para lograr os seus obxectivos e defender os seus intereses

7. A ampliación da cidadanía

7.1. Guerra Social (Guerra dos Aliados)

7.1.1. Nobreza e clases baixas dos pobos itálicos aliados de Roma

7.1.1.1. Queren obter a cidadanía romana

7.1.2. Picenos, lucanos, marsos, samnitas, apulios, etruscos e umbros

7.1.3. Italia, capital Corfinium (Itálica)

7.1.4. 1. Derrotas romanas

7.1.4.1. 2. Exército a Sila ao mando

7.1.4.1.1. 3. Mario reincorpórase á política e faise co mando efectivo

7.2. Tras a Guerra dos Aliados

7.2.1. Sila dalles a cidadanía románica aos itálicos

7.2.1.1. Lei Xulia

7.2.1.2. Lei Plautina-Papiria

7.2.1.3. Lei Pompeia

7.2.1.4. Sen participación nas asambleas

8. Novas medidas políticas

8.1. 70 a.C Cneo Pompeio e Marco Licinio Craso son elixidos cónsules

8.1.1. Ambos son protexidos de Sila

8.1.2. Reestablecen o poder aos tribuni plebis

8.1.3. Crean maxistraturas especiais con poderes extraordinarios

8.2. Pompeio contra os piratas

8.2.1. Otórgaselle a Pompeio un poder absoluto para acabar coa piratería no Mediterráneo

8.2.2. Plutarco

8.2.2.1. Actividades, os costumes e os ritos destes piratas

8.2.3. Pompeio dividiu todo o espazo do Mediterráneo en trece zonas

8.2.3.1. Os piratas atemorizáronse, abandonaron os seus ataques sobre as cidades que asediaban e fuxiron cara ás súas ciudadelas

8.2.3.2. Pompeio mostrou unha actitude misericordiosa cos derrotados

8.3. A guerra contra Mitridates VI

8.3.1. Concédeselle a Pompeio o mando na nova guerra contra Mitridates do Ponto

8.3.1.1. Éxito

8.3.1.2. Anexión da provincia de Siria

9. O primeiro triunvirato

9.1. Triunvirato (tres + vir)

9.1.1. Cneo Pompeio, Marco Licinio Craso e Caio Xulio César

9.1.1.1. Pompeio

9.1.1.1.1. Concesión de terras para veteráns

9.1.1.2. Craso

9.1.1.2.1. Vantaxes na recadación de impostos

9.1.1.3. César

9.1.1.3.1. Ser elixido como cónsul

9.1.2. Matrimonio entre Pompeio e a filla de César

9.1.3. Optimates empregaron a corrupción e a compra de votos

9.1.3.1. Evitar a elección de César

9.2. A conquista da Gallia

9.2.1. 58-54 a.C. César marcha á conquista da Gallia

9.2.2. 53 a.C, a batalla de Gergovia, victoria gala

9.2.3. 52 a.C. derrota gala en Alesia

9.2.3.1. Sublevación dos pobos galos, acaudillados polo seu líder Vercingetórix

9.2.4. Toda a Galia conquistada

9.2.5. O triunvirato segue en pé

9.2.5.1. Pompeio e Craso obteñen o consulado no 55 a.C.

9.2.5.2. O poder proconsular para César na Gallia prorrógase

9.3. A fin do triunvirato

9.3.1. Craso morre en Oriente

9.3.2. Xulia César morre no parto xunto co seu fillo

9.3.2.1. A alianza entre Pompeio e César comeza a desvanecerse

9.3.2.1.1. Guerra Civil

9.3.3. Pompeio atraído ao bando conservador senatorial

9.3.3.1. Necesidade de eliminar a Xulio César para salvar a República romana

9.3.4. Victoria das Galias

9.3.4.1. Gran simpatía do pobo romano cara a Xulio César

9.3.5. Pompeio ordea regresar a César sen exército

9.3.5.1. César sería xulgado e procesado polos delitos que lle achacaban os optimates

9.3.5.1.1. Levar a término guerras sen o permiso do Senado

9.3.5.1.2. Reclutar máis lexións das permitidas

9.3.6. César coa XIII lexión e as súas tropas auxiliares pasou o río Rubicón (límite entre a súa provincia e Italia)

9.3.6.1. Inicio da Segunda Guerra Civil da República de Roma

10. A ditadura de César

10.1. Reformas

10.1.1. 15 de febreiro do ano 44 a.C. é nomeado Ditador perpetuo

10.1.2. Honores e distincións

10.1.2.1. Manto púrpura

10.1.2.2. Coroa de loureiro

10.1.2.3. Dereito a sentar nunha cadeira de ouro

10.1.2.4. Acuñación de moedas coa súa efixie

10.2. A conxura

10.2.1. Patriotas republicanos preparan unha conxura para acabar coa súa vida

10.2.1.1. Devolverlle á Res Publica o seu primitivo valor

10.2.2. Día dos idus de marzo cando ía cara unha sesión do Senado

10.2.2.1. César é asasinado con múltiples coiteladas por un grupo de senadores

10.2.2.1.1. Entre eles atopábase o seu propio fillo adoptivo, Bruto

10.2.2.1.2. Cae morto aos pés da estatua do seu antigo rival, Pompeio

11. Fin da República

11.1. O Senado paralizado

11.1.1. Valida as últimas disposicións de César

11.1.2. Aministía aos asasinos de César

11.2. Marco Antonio conquista á plebe romana

11.2.1. Marco Antonio congrega as masas populares para facer público o testamento de César

11.2.1.1. César lega numerosas posesións ao pobo de Roma e nomea herdeiro ao seu sobriño Octavio (Caio Xulio César Octaviano)

11.2.2. Antonio manexa á masa ao seu antoxo, o pobo pide vinganza contra os asasinos

11.3. O 2º triunvirato

11.3.1. Octavio, Marco Antonio e Lépido

11.3.1.1. Lépido en Roma

11.3.1.2. Marco Antonio e Octavio en Oriente

11.3.1.2.1. Persecución dos asasinos de César

11.4. Morte dos conxurados

11.4.1. Cidade de Filipos

11.4.2. Morren en batalla os líderes da conxuración, Bruto e Casio

11.4.2.1. Morte da República romana

11.5. Enfrontamento entre Octavio e Marco Antonio

11.5.1. Guerra civil polo poder

11.5.1.1. Batalla de Actium,, 31 a.C

11.5.1.1.1. Vence Octavio

11.5.2. Despois da súa fuxida a Exipto, Marco Antonio e Cleopatra suicídanse.

11.6. O Imperio

11.6.1. Victoria de Octavio

11.6.1.1. Novo réxime político

11.6.1.1.1. O Imperio