Perbezaan Kaum Tua & Muda

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Perbezaan Kaum Tua & Muda by Mind Map: Perbezaan Kaum Tua & Muda

1. Kaum Tua

1.1. golongan alim ulama

1.2. Islam tentang akhirat sahaja

1.3. gagal halang kaum muda

1.4. menguasai masyarakat

1.5. tekan ilmu fardhu ain sahaja

2. Kaum Muda

2.1. Gerakan Islah

2.1.1. Pengasuh

2.1.2. Idaran Zaman

2.1.3. Neracha

2.1.4. al-Imam

2.2. Sheikh Tahir Jalaluddin,Syed Syeikh al-Hadi

2.3. gesa majukan

2.3.1. sosial

2.3.2. politik

2.3.3. ekonomi

2.4. jana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia

2.5. semat sikap kritik

2.5.1. pembesar Melayu

2.5.2. raja Melayu

2.5.3. penjajah

2.6. tubuh madrasah

2.6.1. beri peluang pelajar perempuan

2.6.2. meliputi dunia & akhirat

2.7. sampai idea