Perbezaan Kaum Muda dan Kaum Tua

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Perbezaan Kaum Muda dan Kaum Tua by Mind Map: Perbezaan Kaum Muda dan Kaum Tua

1. Kaum Tua

1.1. Terdiri dariapada

1.1.1. Golongan Ulama

1.1.1.1. Mereka berpegang kuat kepada adat dan agama Islam

1.1.2. Pegawai Agama

1.2. Menerbitkan Akhbar

1.2.1. Lidah Benar

1.2.2. Suara Benar

2. Mereka bertelingkah mengenai perkara-perkara kecil yang tidak melibatkan perkara pokok dalam Agama Islam

3. Kaum Muda

3.1. Gerakan Islah

3.2. Terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Syeikh Muhammad Abduh

3.3. Tokoh-Tokoh Penting

3.3.1. Syeikh Muhammad Tahir Bin Jalaluddin

3.3.2. Haji Abbas Bin Muhammad Taha

3.3.3. Syed Syeikh Al-Hadi

3.4. Menyebarkan Idea melalui

3.4.1. Majalah Al-Imam

3.4.2. Akhbar Neraca

3.4.3. Akhbar Al-Ikhwan

3.4.4. Akhbar Saudara

3.4.5. Akhbar Pengasuh

3.5. Menubuhkan madrasah untuk menyebarkan idea