TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ by Mind Map: TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

1. YAZMA BECERİSİ

1.1. Yaratıcı Yazma

1.2. İş Birlikli Yazma

1.3. Görsel Okuryazarlık

2. KONUŞMA BECERİSİ

2.1. Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma

2.2. Münazara

2.3. Öz Değerlendirme

3. 21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ONENOTE KULLANIMI

3.1. İş Birlikli Öğrenme

3.2. Farklılaştırılmış Öğretim

3.3. Proje Tabanlı Öğretim

3.4. Üretkenlik

3.5. Öğrenci Merkezli Öğretim

4. DİNLEME BECERİSİ

4.1. Eleştirel Dinleme

4.2. Öz Değerlendirme

5. OKUMA BECERİSİ

5.1. Eleştirel Okuma

5.2. Görsel Okuryazarlık