Tajuk: proses hidup haiwan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tajuk: proses hidup haiwan by Mind Map: Tajuk: proses hidup haiwan

1. A: ANALISIS MURID

1.1. Ciri umum:

1.1.1. Bil.murid : 35 orang

1.1.2. Tahun 5 Bestari

1.1.3. Gender: 12 lelaki 23 perempuan

1.1.4. Umur: 11 Tahun

1.1.5. Etnik: Melayu, Cina dan India

1.2. Pengetahuan Sedia Ada:

1.2.1. Tahu hidupan perlukan makanan untuk hidup

1.2.2. Mengenali haiwan mengikut habitat air dan darat.

1.3. Gaya Belajar Murid:

1.3.1. Visual: 40%

1.3.2. Auditory: 35%

1.3.3. Kinestetik: 25%

2. S: NYATAKAN OBJEKTIF

2.1. A(Audience):

2.1.1. Murid kelas 5 Bestari

2.2. B(Behaviour):

2.2.1. Menggunakan kemahiran berfikir

2.2.2. Menumpukan kepada kemahiran proses sains

2.3. C(Condition):

2.3.1. Berbincang dalam kumpulan

2.3.2. Membuat kuiz pendek

2.4. D(Degree):

2.4.1. 85%-90% perlu berjaya membuat rantai makanan

2.5. Objektif Pengajaran:

2.5.1. Murid dapat mengenalpasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan

3. S: PILIH MEDIA, BAHAN &

3.1. Media & Bahan:

3.1.1. Menggunakan Power Point

3.1.2. Contoh rantai makanan

3.1.3. Lembaran kerja

3.2. Kaedah:

3.2.1. ICT

3.2.2. Perbincangan dalam kumpulan

3.2.3. Soal jawab

3.2.4. Kuiz pendek

4. U: GUNAKAN MEDIA & BAHAN

4.1. Power Point:

4.1.1. Tayangan video dan gambar

4.1.2. Penerangan konsep

4.2. Contoh Rantai Makanan:

4.2.1. Memudahkan pemahaman murid

4.3. Lembaran Kerja:

4.3.1. Latihan untuk murid

4.4. Kuiz Pendek:

4.4.1. Menguji kefahaman murid

5. R: LIBATKAN MURID

5.1. Murid menerangkan tentang rantai makanan yang ditunjukkan pada Power Point

5.2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang rantai makanan yang ditunjukkan

5.3. Lembaran kerja dilengkapkan oleh murid secara berkumpulan dan individu

5.4. Kuiz pendek diadakan untuk menguji kefahaman murid

6. E: NILAI DAN SEMAK

6.1. Nilai Pemahaman Murid:

6.1.1. Murid dapat mengenali pengeluar dan pengguna

6.1.2. Murid dapat menjawab soalan-soalan dalam kuiz pendek

6.2. Nilai Komponen Media:

6.2.1. Murid dapat menghasilkan rantai makanan mengikut habitat

6.2.2. Murid dapat meramal kesan terhadap perubahan dalam suatu rantai makanan

6.3. Nilai Keberkesanan Pengajaran:

6.3.1. Murid memberi respon positif sepanjang P&P berlangsung

6.3.2. Murid dapat memberi maklum balas semasa sesi soal jawab