GERAKAN ISLAH

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GERAKAN ISLAH by Mind Map: GERAKAN ISLAH

1. GERAKAN ISLAH

1.1. Berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam

2. KAUM TUA

2.1. Menentang gerakan Kaum Muda

2.2. Menekankan Fardhu Ain sahaja

2.3. Golongan alim ulama'

2.4. Menyukarkan Gerakan Muda mempengaruhi masyarakat Melayu

3. KAUM MUDA

3.1. Kaum Muda menyampaikan idea mereka & menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia, termasuklah gesaan untuk memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu

3.2. Berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam

3.3. Mengkritik Raja & pembesar Melayu yang tidak berperanan penting

3.4. Menubuhkan Madrasah

3.4.1. Menjalankan sistem pendidikan Islam

3.4.1.1. Fardhu Ain

3.4.1.2. Ilmu Hisab

3.4.1.3. Bahasa Inggeris

3.4.2. Memberi peluang kepada pelajar Perempuan untuk mendapatkan pendidikan

3.5. Akhbar & majalah

3.5.1. Al -Imam

3.5.2. Neracha

3.5.3. Idaran Zaman

3.5.4. Pengasuh

4. Sheikh Tahir Jalaluddin

5. Syed Syeikh al-Hadi

6. Dr. Burhanuddin