ประวัติส่วนตัว

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ข้อมูลส่วนตัว

1.1. ชื่อ ภานิกร สนิทสันเทียะ ชื่อเล่น ตุ้ย

1.2. เกิดวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2542

1.3. กรุ๊ปเลือด O ไม่มีโรคประจำตัว

1.3.1. Inspire someone about your topic?

1.3.2. Specific grade?

1.3.3. Do your best work?

2. ประวัติการศึกษา

2.1. ปัจจุบันศึกษามัธยมศึกษาปีที่5 ที่ ร.ร อัสสัมชัญนครราชสีมา

2.2. มัธยมศึกษาตอนต้นที่ ร.ร หนองกี่พิทยาคม

2.2.1. Find examples

2.2.2. Find relevant quotes

2.2.3. References

2.2.3.1. Books

2.2.3.2. News sources

2.2.3.3. Blogs

2.2.3.4. Supporting Data

2.2.3.4.1. Expert reports

2.2.3.4.2. Third party research

2.2.3.4.3. Survey data

2.2.3.4.4. Size of topic

3. งานอดิเรก

3.1. วาดรูป

3.2. ดูการ์ตูน/คอสเพลย์

3.3. ศึกษาเรื่องอาหาร

3.4. ฟังเพลง

3.4.1. Introduction - why are you writing about this?

3.4.2. Subhead 1

3.4.3. Subhead 2

3.4.4. Subhead 3

3.4.5. Conclusion - what summarizes what is most interesting about your topic?

4. คติประจำใจ

4.1. ไม่มีอะไร...ที่เราทำไม่ได้... ถ้าเราตั้งใจ

5. ความสามารถพิเศษ

5.1. ทำอาหาร

5.2. เล่นดนตรี

5.3. วาดรูป